ENTERTAINMENT?

Bên cạnh phần học chính, bạn cũng nên giải trí với tiếng Anh bằng cách nghe các chương trình truyền hình, bài nói và bài học cuộc sống thông qua các video SEAD đã chọn lọc sẵn cho bạn.
Unit 77: Battle of the Bands

Unit 77: Battle of the Bands

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem lại hướng dẫn nếu cần nhé.

This is the national Battle of the Bands contest. All of the bands have played, and in a moment we’re going to hear the result of the contest. The two finalists are Dixie Chickens and Technocrat. All of the members of Technocrat are from Philadelphia. They’re on the left – all of them are wearing black suits and silver shirts. All of the members of Dixie Chickens are from Atlanta, Georgia. None of them are wearing suits.

Đây là cuộc thi Battle of the Bands toàn quốc. Tất cả các ban nhạc đã chơi và trong giây lát nữa thôi, chúng ta sẽ nghe kết quả của cuộc thi. Hai người vào chung kết là Dixie Chickens và Technocrat. Tất cả các thành viên của Technocrat đều đến từ Philadelphia. Họ ở bên trái – tất cả đều mặc vest đen và áo sơ mi bạc. Tất cả các thành viên của Dixie Chickens đều đến từ Atlanta, Georgia. Không có ai trong số họ đang mặc vest.

The announcer is Tina Rivera. She’s standing with one of the members of Dixie Chickens and one of the members of Technocrat. Both of them are guitarists. Neither of them has been on TV before. Both of them are nervous and neither of them is smiling!

Người thông báo là Tina Rivera. Cô ấy đang đứng cùng với một trong những thành viên của Dixie Chickens và một trong những thành viên của Technocrat. Cả hai người họ đều là nghệ sĩ ghi-ta. Cả hai đều chưa từng lên TV trước đây. Cả hai người đều căng thẳng và không ai trong số họ mỉm cười!

Now the judges have voted, and Tina has announced the result. Dixie Chickens have won the contest! All of them are smiling. The members of Technocrat aren’t happy. None of them are smiling. Some of the people in the audience are cheering, but some of them are booing.

Some of them preferred Dixie Chickens but some of them preferred Technocrat. The prizes are great—both of the bands are going to get record contracts.

Bây giờ ban giám khảo đã bình chọn, và Tina công bố kết quả. Dixie Chi Chicken đã giành chiến thắng trong cuộc thi! Tất cả họ đều đang mỉm cười. Các thành viên của Technocrat không hài lòng. Không ai trong số họ đang cười. Một số người trên khán đài đang cổ vũ, nhưng một số người trong số họ lại la ó.

Một số người thích Dixie Chickens nhưng một số người lại thích Technocrat. Giải thưởng rất tuyệt vời – cả hai ban nhạc đều sẽ nhận được hợp đồng thu âm.

Language focus

Thực hành những cấu trúc sau đây với những từ định lượng (Quantifiers):

One of them is …
Both of them are …
Some of them are …
All of them are …
None of them are …
Neither of them is …

This is the national Battle of the Bands contest. All of the bands have played, and in a moment we’re going to hear the result of the contest.
The two finalists are Dixie Chickens and Technocrat. All of the members of Technocrat are from Philadelphia.
They’re on the left – all of them are wearing black suits and silver shirts.
All of the members of Dixie Chickens are from Atlanta, Georgia. None of them are wearing suits.
The announcer is Tina Rivera. She’s standing with one of the members of Dixie Chickens and one of the members of Technocrat.
Both of them are guitarists. Neither of them has been on TV before.
Both of them are nervous and neither of them is smiling!
The judges have voted, and Tina has announced the result. Dixie Chickens have won the contest!
All of them are smiling. The members of Technocrat aren’t happy. None of them are smiling.
Some of the people in the audience are cheering, but some of them are booing.
Some of them preferred Dixie Chickens but some of them preferred Technocrat. The prizes are great—both of the bands are going to get record contracts.

Bạn nhìn hình và miêu tả những nhân vật trong đó với:

One of them is …
All of them are …
Both of them are …
Neither of them is …
Some of them are …
None of them are …

Ví dụ:
One of them is yawning.
None of them are happy.

0:00 / 0:00
Battle of the Bands 1
Battle of the Bands 2
Battle of the Bands 3

Tự đánh giá và cam kết:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo

STUDY GUIDE

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem/ẩn hướng dẫn nhé.

Bước 1: Nghe hiểu

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Bước 2: Luyện phát âm chuẩn

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 3: Luyện phản xạ nghe - đáp

Mục tiêu: Luyện nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu đáp.

Bạn bấm nút loa để nghe câu ngữ cảnh và câu hỏi phản xạ dựa trên câu ngữ cảnh đó. Hãy nghe nhiều lần cho đến khi nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu trả lời ngay sau đó.

Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 4: Luyện nói

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 5: Luyện nghe hiểu liền

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

Bạn có thể tập nghe thấm nhuần khi đang làm việc khác như nấu ăn, khi đang tắm, khi ngủ, khi đang thư giãn, v.v… Khi đã nghe thấm nhuần, bạn viết lại nội dung bài nghe sao cho đúng chỉnh tả, bằng cách bấm nghe, tạm dừng từng câu và viết câu đó vào ô luyện viết chính tả.

Những nút tiện ích:

Bên trái bài học:
– Nút thâu âm: dùng để thâu âm, nghe lại để chỉnh sửa, và lưu lại bài thực hành về máy

Bên phải bài học
– Tra từ: để tra cứu từ vựng, bạn chỉ cần nhấp đúp vào từ, hoặc nhấn giữ phím Ctrl quét chọn từ/cụm từ cần tra, hoặc bấm nút kính lúp bên phải để hiện/ẩn từ điển.
– Về đầu bài học: nút mũi tên giúp bạn trở về đầu bài học nhanh chóng
– Tiến độ bài học: nút phần trăm chỉ tiến độ của bài đang học, 100% là cuối bài/cuối trang
– Nút Zalo: liên hệ khi bạn cần giúp đỡ

Bên trong bài học:
– Language focus: giải thích cụm từ và cấu trúc ngữ pháp chính trong bài nghe, lưu ý phần giải thích này bạn đọc để nắm đại ý thôi, không cần ghi nhớ, mà hãy dành nhiều thời gian cho những phần thực hành
– Gợi ý: đáp án hoặc gợi ý giúp bạn thực hành tốt hơn