ENTERTAINMENT?

Bên cạnh phần học chính, bạn cũng nên giải trí với tiếng Anh bằng cách nghe các chương trình truyền hình, bài nói và bài học cuộc sống thông qua các video SEAD đã chọn lọc sẵn cho bạn.
Unit 76: An electronic world?

Unit 76: An electronic world?

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem lại hướng dẫn nếu cần nhé.

Flight attendant: Pardon me, sir. Is everything here yours? | Thứ lỗi cho tôi, thưa ông. Mọi thứ ở đây có phải là của ông không?

Mr. Gabriel: Yes, that’s right. | Vâng, đúng vậy.

Attendant: I’m sorry, sir. You can’t use any electronic equipment during takeoff and landing. | Tôi xin lỗi, thưa ông. Ông không thể sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào trong quá trình cất và hạ cánh.

Mr. Gabriel: Why not? | Tại sao không?

Attendant: It’s an airline regulation, sir. You can use the CD player during the flight, but I’m afraid you can’t use the laptop computer or the portable phone… or the portable TV. | Đó là quy định của hãng hàng không, thưa ông. Ông có thể sử dụng đầu đĩa CD trong suốt chuyến bay, nhưng tôi e rằng ông không thể sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động … hoặc TV di động.

Mr. Gabriel: But I have to use my computer. I need it! | Nhưng tôi phải sử dụng máy tính của mình. Tôi cần nó!

Attendant: I’m very sorry. | Tôi rất xin lỗi.

Mr. Gabriel: But I can’t live without it! What am I going to do for two hours? | Nhưng tôi không thể sống thiếu nó! Tôi sẽ làm gì trong hai giờ đồng hồ đây?

Attendant: You can read, sir. | Ông có thể đọc, thưa ông.

Mr. Gabriel: Read? But I don’t have any books. | Đọc à? Nhưng tôi không có cuốn sách nào hết.

Attendant: I’ll get you a magazine, sir. | Tôi sẽ lấy cho ông một quyển tạp chí, thưa ông.

Language focus

can/can’t for permission and prohibition (Dùng “can” và “can’t” để nói về sự cho phép và nghiêm cấm)

You can’t use it during the flight.
I’m afraid you can’t use the computer.

You can’t use any electronic equipment during takeoff and landing.
You can use the CD player during the flight, but I’m afraid you can’t use the laptop computer or the portable phone… or the portable TV.
You can’t take photos in the museum.
The sign says that you can’t park here.

Hoạt động 1. Có những quy định gì cho những ngành nghề bên dưới theo ý kiến cá nhân của bạn. Hãy hoàn thành câu với “have to, don’t have to, can, can’t” nhé.

A photographerA tour guide
You have to …
You don’t have to …
You can …
You can’t …
You have to …
You don’t have to …
You can …
You can’t …
A waiter/waitressA manager
You have to …
You don’t have to …
You can …
You can’t …

You have to …
You don’t have to …
You can …
You can’t …

Hoạt động 2. Cùng làm một đoạn hội thoại ngắn nhé. Tôi hỏi, bạn trả lời. Sau đó bạn tổng hợp thông tin và thực hành nói một đoạn ngắn.

1. 2. 3. 4. 5.

1. Do you sometimes go on an airplane?
2. What do you do during the flight?
3. What electronic equipment do you have: A dishwasher? A toaster? A washing machine? A fridge? A power drill? (Chèn hình ảnh cho mỗi từ)
4. What electronic equipment can you use at work/school?
5. What electronic equipment can’t you use at work/school?

Gợi ý Ẩn gợi ý
0:00 / 0:00
An electronic world

Tự đánh giá và cam kết:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo

STUDY GUIDE

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem/ẩn hướng dẫn nhé.

Bước 1: Nghe hiểu

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Bước 2: Luyện phát âm chuẩn

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 3: Luyện phản xạ nghe - đáp

Mục tiêu: Luyện nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu đáp.

Bạn bấm nút loa để nghe câu ngữ cảnh và câu hỏi phản xạ dựa trên câu ngữ cảnh đó. Hãy nghe nhiều lần cho đến khi nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu trả lời ngay sau đó.

Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 4: Luyện nói

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 5: Luyện nghe hiểu liền

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

Bạn có thể tập nghe thấm nhuần khi đang làm việc khác như nấu ăn, khi đang tắm, khi ngủ, khi đang thư giãn, v.v… Khi đã nghe thấm nhuần, bạn viết lại nội dung bài nghe sao cho đúng chỉnh tả, bằng cách bấm nghe, tạm dừng từng câu và viết câu đó vào ô luyện viết chính tả.

Những nút tiện ích:

Bên trái bài học:
– Nút thâu âm: dùng để thâu âm, nghe lại để chỉnh sửa, và lưu lại bài thực hành về máy

Bên phải bài học
– Tra từ: để tra cứu từ vựng, bạn chỉ cần nhấp đúp vào từ, hoặc nhấn giữ phím Ctrl quét chọn từ/cụm từ cần tra, hoặc bấm nút kính lúp bên phải để hiện/ẩn từ điển.
– Về đầu bài học: nút mũi tên giúp bạn trở về đầu bài học nhanh chóng
– Tiến độ bài học: nút phần trăm chỉ tiến độ của bài đang học, 100% là cuối bài/cuối trang
– Nút Zalo: liên hệ khi bạn cần giúp đỡ

Bên trong bài học:
– Language focus: giải thích cụm từ và cấu trúc ngữ pháp chính trong bài nghe, lưu ý phần giải thích này bạn đọc để nắm đại ý thôi, không cần ghi nhớ, mà hãy dành nhiều thời gian cho những phần thực hành
– Gợi ý: đáp án hoặc gợi ý giúp bạn thực hành tốt hơn