ENTERTAINMENT?

Bên cạnh phần học chính, bạn cũng nên giải trí với tiếng Anh bằng cách nghe các chương trình truyền hình, bài nói và bài học cuộc sống thông qua các video SEAD đã chọn lọc sẵn cho bạn.
Unit 72: I’ll do it!

Unit 72: I’ll do it!

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem lại hướng dẫn nếu cần nhé.

Mr. Burnette: Come in! | Vào đi.

Withers: Sir? | Vâng thưa ông?

Mr. Burnette: Who are you? | Cậu là ai?

Withers: My name’s Withers, sir. I’m your new personal assistant. | Tôi là Withers, thưa ông. Tôi là trợ lý riêng mới của ông.

Mr. Burnette: Where’s Mrs. Sherman? I want my coffee! | Cô Sherman đâu? Tôi muốn uống cà phê!

Withers: I’ll get it, sir. | Tôi sẽ lấy cho ông.

Withers: There you go, sir. | Đây rồi, thưa ông.

Mr. Burnette: Thank you, Smithers. | Cảm ơn, Smithers.

Withers: Uh…it’s “Withers,” sir. | À…đó là “Withers”, thưa ông.

Mr. Burnette: It’s hot in here. Will you open the window, please? | Trong này nóng quá. Cậu mở của sổ giúp tôi được không?

Withers: Yes, sir. I’ll get you a glass of iced water, too. | Vâng, thưa ông. Tôi cũng sẽ lấy cho ông một ly nước đá.

Mr. Burnette: Good. Please be quick. | Tốt. Nhanh lên đấy.

Mr. Burnette: Will you bring me the “suggestions” box, Zithers? | Cậu mang cho tôi hộp thư “góp ý” được không, Zithers?

Withers: Of course, I will, sir. Uh…where is it? | Tất nhiên rồi, thưa ông. À.. nó ở đâu ạ?

Mr. Burnette: In the cafeteria. People can put suggestions about the company in it. | Trong nhà ăn đấy. Mọi người có thể đưa ra các góp ý về công ty vào đó.

Withers: I’ll get it right away. | Tôi sẽ lấy ngay.

Mr. Burnette: All right, Blithers. Let’s see it! | Được rồi, Blithers. Hãy xem nào!

Withers: There are a lot of suggestions, sir. | Có rất nhiều góp ý, thưa ông.

Mr. Burnette: Well, let’s hear them! | Chà, hãy nghe xem nào!

Withers: Yes, sir. This is the first one. “Why doesn’t Burnette speak politely to people?” Next, “Why don’t the bosses remember our names?” And another “Why don’t we begin work at 11 AM? Old Burnette does.” And another… | Vâng, thưa ông. Đây là góp ý đầu tiên. “Tại sao Burnette không nói chuyện lịch sự với mọi người?” Tiếp theo, “Tại sao các ông chủ không nhớ tên của chúng tôi?” Và một góp ý khác “Tại sao chúng ta không bắt đầu làm việc lúc 11 giờ sáng? Old Burnette thì có.” Và một cái khác…

Mr. Burnette: “Old Burnette,” eh? Who wrote the suggestions? Did they sign them? | “Burnette cũ,” hả? Ai đã viết những góp ý này? Họ có ký tên không?

Withers: Uh, no, sir. | À, không, thưa ông.

Mr. Burnette: Find their names, Zithers. | Tìm tên của họ đi Zithers.

Withers: I will, sir. | Tôi sẽ tìm, thưa ông.

Mr. Burnette: And don’t tell anybody about the suggestions. | Và đừng nói với bất kỳ ai về những đề xuất này nhé.

Withers: I won’t, sir. | Tôi sẽ không nói, thưa ông.

Language focus

Thực hành những cấu trúc:

Will you (do it)? – I’ll do it. / Of course I will.
Why don’t/doesn’t…?

Why don’t you tell me?
Why don’t we begin work at 11AM?
Why doesn’t he speak politely to people?

Withers is Mr. Burnette’s new personal assistant.
I’ll get you a glass of iced water.
I’ll wash it.
The suggestion box is in the cafeteria. People can put suggestions about the company in it.

Cùng làm một đoạn hội thoại ngắn nhé. Tôi hỏi, bạn trả lời. Sau đó bạn tổng hợp thông tin và thực hành nói một đoạn ngắn.

1. 2. 3. 4. 5.

1. Will you stay up late tonight? Why or why not?
2. Will you meet up with your friends tomorrow?
3. Will you have a party this weekend?
4. Why don’t we eat out tonight? (say you can’t and give a reason)
5. Why don’t we go out for a walk? (say you can’t and give a reason)

Gợi ý Ẩn gợi ý
0:00 / 0:00
Conversation 1
Conversation 2
Conversation 3
Conversation 4

Tự đánh giá và cam kết:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo

STUDY GUIDE

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem/ẩn hướng dẫn nhé.

Bước 1: Nghe hiểu

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Bước 2: Luyện phát âm chuẩn

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 3: Luyện phản xạ nghe - đáp

Mục tiêu: Luyện nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu đáp.

Bạn bấm nút loa để nghe câu ngữ cảnh và câu hỏi phản xạ dựa trên câu ngữ cảnh đó. Hãy nghe nhiều lần cho đến khi nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu trả lời ngay sau đó.

Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 4: Luyện nói

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 5: Luyện nghe hiểu liền

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

Bạn có thể tập nghe thấm nhuần khi đang làm việc khác như nấu ăn, khi đang tắm, khi ngủ, khi đang thư giãn, v.v… Khi đã nghe thấm nhuần, bạn viết lại nội dung bài nghe sao cho đúng chỉnh tả, bằng cách bấm nghe, tạm dừng từng câu và viết câu đó vào ô luyện viết chính tả.

Những nút tiện ích:

Bên trái bài học:
– Nút thâu âm: dùng để thâu âm, nghe lại để chỉnh sửa, và lưu lại bài thực hành về máy

Bên phải bài học
– Tra từ: để tra cứu từ vựng, bạn chỉ cần nhấp đúp vào từ, hoặc nhấn giữ phím Ctrl quét chọn từ/cụm từ cần tra, hoặc bấm nút kính lúp bên phải để hiện/ẩn từ điển.
– Về đầu bài học: nút mũi tên giúp bạn trở về đầu bài học nhanh chóng
– Tiến độ bài học: nút phần trăm chỉ tiến độ của bài đang học, 100% là cuối bài/cuối trang
– Nút Zalo: liên hệ khi bạn cần giúp đỡ

Bên trong bài học:
– Language focus: giải thích cụm từ và cấu trúc ngữ pháp chính trong bài nghe, lưu ý phần giải thích này bạn đọc để nắm đại ý thôi, không cần ghi nhớ, mà hãy dành nhiều thời gian cho những phần thực hành
– Gợi ý: đáp án hoặc gợi ý giúp bạn thực hành tốt hơn