ENTERTAINMENT?

Bên cạnh phần học chính, bạn cũng nên giải trí với tiếng Anh bằng cách nghe các chương trình truyền hình, bài nói và bài học cuộc sống thông qua các video SEAD đã chọn lọc sẵn cho bạn.
Unit 68: Dr. Finkel’s invention

Unit 68: Dr. Finkel’s invention

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem lại hướng dẫn nếu cần nhé.

Dr. Finkel is an inventor. He has just designed a new machine. | Tiến sĩ Finkel là một nhà phát minh. Ông ấy vừa thiết kế một chiếc máy mới.

The machine can change people. His assistant, Boris, is going to try the machine for the first time. | Máy có thể thay đổi con người. Trợ lý của ông ta, Boris, sẽ thử máy lần đầu tiên.

Boris: Is it safe, doctor? | Nó có an toàn không, thưa tiến sĩ?

Finkel: Oh, yes. Yes, of course it is, Boris. | Ồ, vâng. Vâng, tất nhiên rồi, Boris.

Boris: I’m afraid, doctor. | Tôi sợ, thưa tiến sĩ.

Finkel: Nonsense! This machine is going to change you! You’re going to be a better person, Boris. Stronger! Uh, thinner! Healthier! Happier! | Vớ vẩn! Máy này sẽ thay đổi anh! Anh sẽ trở thành một người tốt hơn, Boris. Mạnh mẽ hơn! Uh, gầy hơn! Khỏe mạnh hơn! Hạnh phúc hơn!

Boris: I’m happy now, doctor. | Bây giờ tôi rất hạnh phúc, thưa tiến sĩ.

Finkel: Well, you’re going to be happier. And more intelligent. | À thì anh sẽ hạnh phúc hơn. Và thông minh hơn.

Boris: I’m intelligent now, doctor. | Giờ tôi cũng thông minh rồi, thưa tiến sĩ.

Finkel: Uh, yes. Well, you’re less intelligent than I am, Boris. Just get into the machine… | Uh, vâng. À, anh kém thông minh hơn tôi đó Boris. Chỉ cần vào máy này…

Boris: But doctor. ..ooh! Uh! … Wah! Wah! | Nhưng thưa tiến sĩ. ..ooh! Ơ! …Wah! Wah!

Finkel: Hmm. Yes. And younger, too. Sorry about that, Boris. | Hừm. Đúng rồi. Và trẻ hơn nữa. Tôi xin lỗi nhé Boris.

Boris: Mommy! I want my mommy… | Mẹ ơi! Con muốn mẹ…

Language focus

Comparatives (So sánh hơn)
cold – colder
hot – hotter
wet – wetter
good – better
bad – worse
expensive – more expensive/less expensive

It’s colder today than yesterday.
My new phone is more expensive than the old one.
This sofa is less expensive than that sofa.

Dr. Finkel is an inventor. He has just designed a new machine.
The machine can change people. His assistant, Boris, is going to try the machine for the first time.
The machine is going to change Boris. He’s going to be a better person. Thinner! Healthier!
Boris is going to be happier and more intelligent. He’s going to be younger.

Hoạt động 1. Bạn nhìn hình và đặt câu với So sánh hơn nhé.

Ví dụ:
Nathan’s older than Kevin.
Kevin’s younger than Nathan.
(tall/short)
(small/big)
(light/heavy)

Ví dụ:
A car’s more expensive than a motorcycle.
A motorcycle’s less comfortable than a car.
(dangerous/economical/convenient)

Hoạt động 2. Hãy so sánh những thứ này theo ý kiến cá nhân của bạn nhé.
coffee – tea
Ví dụ: Coffee is better than tea.
books – movies
Christmas – Tet Holiday
salad – sandwiches
a house – an apartment
a market – a supermarket

0:00 / 0:00
Dr. Finkel's invention

Tự đánh giá và cam kết:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo

STUDY GUIDE

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem/ẩn hướng dẫn nhé.

Bước 1: Nghe hiểu

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Bước 2: Luyện phát âm chuẩn

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 3: Luyện phản xạ nghe - đáp

Mục tiêu: Luyện nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu đáp.

Bạn bấm nút loa để nghe câu ngữ cảnh và câu hỏi phản xạ dựa trên câu ngữ cảnh đó. Hãy nghe nhiều lần cho đến khi nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu trả lời ngay sau đó.

Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 4: Luyện nói

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 5: Luyện nghe hiểu liền

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

Bạn có thể tập nghe thấm nhuần khi đang làm việc khác như nấu ăn, khi đang tắm, khi ngủ, khi đang thư giãn, v.v… Khi đã nghe thấm nhuần, bạn viết lại nội dung bài nghe sao cho đúng chỉnh tả, bằng cách bấm nghe, tạm dừng từng câu và viết câu đó vào ô luyện viết chính tả.

Những nút tiện ích:

Bên trái bài học:
– Nút thâu âm: dùng để thâu âm, nghe lại để chỉnh sửa, và lưu lại bài thực hành về máy

Bên phải bài học
– Tra từ: để tra cứu từ vựng, bạn chỉ cần nhấp đúp vào từ, hoặc nhấn giữ phím Ctrl quét chọn từ/cụm từ cần tra, hoặc bấm nút kính lúp bên phải để hiện/ẩn từ điển.
– Về đầu bài học: nút mũi tên giúp bạn trở về đầu bài học nhanh chóng
– Tiến độ bài học: nút phần trăm chỉ tiến độ của bài đang học, 100% là cuối bài/cuối trang
– Nút Zalo: liên hệ khi bạn cần giúp đỡ

Bên trong bài học:
– Language focus: giải thích cụm từ và cấu trúc ngữ pháp chính trong bài nghe, lưu ý phần giải thích này bạn đọc để nắm đại ý thôi, không cần ghi nhớ, mà hãy dành nhiều thời gian cho những phần thực hành
– Gợi ý: đáp án hoặc gợi ý giúp bạn thực hành tốt hơn