ENTERTAINMENT?

Bên cạnh phần học chính, bạn cũng nên giải trí với tiếng Anh bằng cách nghe các chương trình truyền hình, bài nói và bài học cuộc sống thông qua các video SEAD đã chọn lọc sẵn cho bạn.
Unit 59: Telephoning

Unit 59: Telephoning

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem lại hướng dẫn nếu cần nhé.

M: Hello? | Xin chào?

N: Hello. Is Akiko Nakamura there? | Xin chào. Có Akiko Nakamura ở đó không?

M: Who’s calling, please? | Cho hỏi ai đang gọi vậy ạ? 

N: Travis Bergman. | Travis Bergman.

M: Please hold. | Vui lòng giữ máy.

N: Thanks. | Cảm ơn.

M: Uh, hello. I’m sorry, but Akiko’s out. | À, xin chào. Tôi xin lỗi, nhưng Akiko ra ngoài rồi.

N: Oh. When do you expect her back? | Ồ. Anh có biết khi nào cô ta về không?

M: I’m not sure. | Tôi không chắc lắm.

N: Could you take a message? | Anh có thể ghi lại lời nhắn được không?

M: Yes, of course. | Vâng, được chứ.

O1: Nynex. What city? | Nynex. Thành phố nào?

P: San Diego. | San Diego.

O1: That’s area code 619. Please dial 619-555-1212 for Directory Assistance in that area. | Mã vùng là 619. Vui lòng quay số 619-555-1212 để được Hỗ trợ Danh bạ trong khu vực đó.

O2: Pacific Bell. What name and city? | Pacific Bell. Tên gì và thành phố nào?

P: Gonzalez. 1854 Camelia Drive, San Diego. | Gonzalez. 1854 Camelia Drive, San Diego.

Tape: The number is area code 619-451-0239. | Số là mã vùng 619-451-0239.

Q: Hotel operator. | Nhân viên trực điện thoại đây ạ.

R: Hello. Can I call direct to Rio de Janeiro from my room? | Xin chào. Tôi có thể gọi trực tiếp đến Rio de Janeiro từ phòng của mình không? 

Q: Yes. First press 9 for an external line. Wait for a tone, then press the international access number 011. | Vâng. Đầu tiên nhấn 9 cho đường dây nước ngoài. Chờ tiếng báo, sau đó bấm số truy cập quốc tế 011.

R: OK. What next? | Vâng. Bước tiếp theo là gì?

Q: Then press the country code…55 for Brazil, and the area code. | Sau đó nhấn mã quốc gia… 55 cho Brazil và mã vùng.

R: Right. Rio’s 21, I think. | À. Tôi nghĩ là mã của Rio là 21.

Q: That’s correct. Then just press the local number. | Đúng vậy. Sau đó chỉ cần bấm gọi số địa phương.

R: That’s great. Thank you. | Tốt quá. Cảm ơn anh.

Q: You’re welcome. | Không có chi.

Language focus

Telephone Language (Cách nói chuyện qua điện thoại)

Is (Akiko) there, please?
Please hold.
Just a minute, please.
One moment, please.
Who’s calling?
When do you expect (her) back?
Could you take a message?
Can I call direct to (somewhere) from (somewhere else)?

Please hold.
One moment, please.
I’m sorry, but Akiko’s out. I’m not sure when she’s back.
I’m sorry, but Nick is not at his desk.

Cùng nhau đóng vai cho đoạn hội thoại cơ bản sau nhé!

Hello?
You: Hi, is this Jenny?
Yes? Who’s calling please?
You: It’s Tony here. Is Maya there?
No, she just went out for a moment.
You: When do you expect her back?
I’m not sure. Can I take a message?
You: Yes, thanks. Could you ask her to meet me at Vincom at 7PM tonight?
I’ll make sure she gets the message. Is there anything else?
You: No, that’s great. Thank you.
You’re welcome! Bye.
0:00 / 0:00
Conversation M - N
Conversation O1 - O2 - P
Conversation Q - R

Tự đánh giá và cam kết:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo

STUDY GUIDE

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem/ẩn hướng dẫn nhé.

Bước 1: Nghe hiểu

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Bước 2: Luyện phát âm chuẩn

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 3: Luyện phản xạ nghe - đáp

Mục tiêu: Luyện nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu đáp.

Bạn bấm nút loa để nghe câu ngữ cảnh và câu hỏi phản xạ dựa trên câu ngữ cảnh đó. Hãy nghe nhiều lần cho đến khi nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu trả lời ngay sau đó.

Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 4: Luyện nói

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 5: Luyện nghe hiểu liền

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

Bạn có thể tập nghe thấm nhuần khi đang làm việc khác như nấu ăn, khi đang tắm, khi ngủ, khi đang thư giãn, v.v… Khi đã nghe thấm nhuần, bạn viết lại nội dung bài nghe sao cho đúng chỉnh tả, bằng cách bấm nghe, tạm dừng từng câu và viết câu đó vào ô luyện viết chính tả.

Những nút tiện ích:

Bên trái bài học:
– Nút thâu âm: dùng để thâu âm, nghe lại để chỉnh sửa, và lưu lại bài thực hành về máy

Bên phải bài học
– Tra từ: để tra cứu từ vựng, bạn chỉ cần nhấp đúp vào từ, hoặc nhấn giữ phím Ctrl quét chọn từ/cụm từ cần tra, hoặc bấm nút kính lúp bên phải để hiện/ẩn từ điển.
– Về đầu bài học: nút mũi tên giúp bạn trở về đầu bài học nhanh chóng
– Tiến độ bài học: nút phần trăm chỉ tiến độ của bài đang học, 100% là cuối bài/cuối trang
– Nút Zalo: liên hệ khi bạn cần giúp đỡ

Bên trong bài học:
– Language focus: giải thích cụm từ và cấu trúc ngữ pháp chính trong bài nghe, lưu ý phần giải thích này bạn đọc để nắm đại ý thôi, không cần ghi nhớ, mà hãy dành nhiều thời gian cho những phần thực hành
– Gợi ý: đáp án hoặc gợi ý giúp bạn thực hành tốt hơn