ENTERTAINMENT?

Bên cạnh phần học chính, bạn cũng nên giải trí với tiếng Anh bằng cách nghe các chương trình truyền hình, bài nói và bài học cuộc sống thông qua các video SEAD đã chọn lọc sẵn cho bạn.
Unit 56: An investigation

Unit 56: An investigation

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem lại hướng dẫn nếu cần nhé.

Last night at 9:18 PM, Mr. Scott Shaw, a high school principal, was walking from his office to his car when he was attacked from behind. The attacker hit the principal on the head. The police think the attacker was a student. They are going to question every student in the school—both male and female. | Tối qua lúc 9:18 PM, ông Scott Shaw, một hiệu trưởng trường trung học, đang đi bộ từ văn phòng ra xe ô tô của mình thì bị tấn công từ phía sau. Kẻ tấn công đã đánh vào đầu hiệu trưởng. Cảnh sát cho rằng kẻ tấn công là học sinh. Họ sẽ thẩm vấn mọi học sinh trong trường — cả nam và nữ.

A police officer questioned the victim at the hospital last night: | Một sĩ quan cảnh sát đã thẩm vấn nạn nhân tại bệnh viện đêm qua:

Police officer: What can you remember about the attack, Mr. Shaw? | Ông có thể nhớ gì về vụ tấn công, ông Shaw?

Mr. Shaw: Well, I was working late last night. | À, tôi đã làm việc vào tối hôm qua.

Police officer: What time did you leave your office? | Anh rời văn phòng lúc mấy giờ?

Mr. Shaw: At about a quarter after nine. | Vào khoảng 9:15.

Police officer: Are you sure? | Ông chắc chứ?

Mr. Shaw: Yes, I am. I looked at my watch. | Vâng, tôi chắc. Tôi có nhìn đồng hồ.

Police officer: What did you do then? | Sau đó ông làm gì?

Mr. Shaw: Well, I locked the office door, and I was walking to the parking lot when somebody hit me on the head. | À, tôi đã khóa cửa văn phòng, và tôi đang đi bộ đến bãi đậu xe thì bị ai đó đánh vào đầu.

Police officer: Did you see the attacker? | Ông có nhìn thấy kẻ tấn công không?

Mr. Shaw: No. He was wearing a mask over his face. | Không. Anh ta đeo mặt nạ che mặt.

Police officer: He? Oh, so it was a man! | Anh ta? Ồ, thì ra đó là một người đàn ông!

Mr. Shaw: Well, I’m not really sure. No…no, I don’t know. | Tôi không chắc lắm. Không … không, tôi không biết.

Police officer: Tell me, Mr. Shaw, how did you break your leg? | Nói cho tôi biết, ông Shaw, làm thế nào mà ông bị gãy chân?

Mr. Shaw: Well, when they were putting me into the ambulance, they dropped me! | À, khi họ đưa tôi vào xe cứu thương, họ làm rớt tôi đấy!!

Language focus

Continuation of the Past Continuous in contrast with the Past Simple (Tiếp tục học thì Quá khứ tiếp diễn với thì Quá khứ đơn)

Last night at 9:18 PM, Mr. Scott Shaw, a high school principal, was walking from his office to his car when he was attacked from behind.
The attacker hit the principal on the head. The police think the attacker was a student. They are going to question every student in the school.
A police officer questioned the victim at the hospital last night.
Mr. Shaw was working late last night. He left his office at about a quarter after nine.
He locked the office door, and he was walking to the parking lot when somebody hit him on the head.
Mr. Shaw didn’t see the attacker because he was wearing a mask over his face.
Mr. Shaw broke his leg because when they were putting him into the ambulance, they dropped him.

Hoạt động 1. Cùng làm một đoạn hội thoại ngắn nhé. Tôi hỏi, bạn trả lời. Sau đó bạn tổng hợp thông tin và thực hành nói một đoạn ngắn.

1. 2. 3.

1. Were you studying English at this time yesterday?
2. What were you doing at this time yesterday?
3. What were you doing yesterday at midday?

Gợi ý Ẩn gợi ý

Hoạt động 2. Kể chuyện sử dụng Thì Quá khứ đơn (The Simple Past Tense) và Quá khứ diễn tiến (The Continuous Past Tense). Bạn có thể kể câu chuyện về bạn, hoặc về người khác, có thể câu chuyện thật hoặc tưởng tượng.

It was a busy day in Manila. The sun was shining and everyone was hurrying to work. Michael decided to take a different route to college, and something caught his eye.
A young puppy was limping along the road. He looked very sick and he was starving.
Michael found him some food and water, but he couldn’t afford to adopt him because he was supporting both himself and his younger brother through school.
So he turned to his friends for help. He posted a message on Facebook with a map of the dog’s location and asked everyone to share it.
The message made its way to the US where Geri picked it up. She contacted her friends in the Philippines and found someone to take Jay to the vet.
Jay was suffering from mange, a skin disease that made him lose his fur. He was always scratching because his skin was itchy, but not any more. Jay was adopted by Ninfa and just look at him now. What a bundle of lovely white fur and what a happy dog!

Source: https://www.simpleenglishvideos.com/storytelling-past-continuous-dog-rescues/

Mẫu chuyện 1 Ẩn mẫu chuyện 1

An old pirate was sitting in the bar. He was smoking a pipe and drinking a glass of rum. He was wearing an eye patch and he had a parrot on his shoulder and a wooden leg. Instead of his righthand he had a metal hook. A young sailor was chatting with the pirate and he asked him about his adventures at sea.

‘So, how did you lose your leg?’, the young man asked the pirate.

‘Arrr! ,’ said the pirate, ‘You see, some sharks were circling the ship when I fell over board. Luckily, my men pulled me back onto the ship before the sharks ate me completely, but one of the sharks got my leg.’

‘And how about the hook on your hand? How did you lose your hand?’

‘I was boarding a ship when another sailor cut off my hand with a sword.’

‘That’s amazing! What a life full of adventures!’ said the young man.

‘And how about your eye? How did you lose that?’

‘I was eating a grapefruit when the juice went into my eye.’

‘But I don’t understand. How did you lose your eye from the grapefruit juice?’

‘Arrr!’ said the pirate, ‘it was my first day with the new hook.’

Source: https://www.scribd.com/document/355038951/Pirate-story-past-simple-past-continuous-pdf#

Mẫu chuyện 2 Ẩn mẫu chuyện 2
0:00 / 0:00
Introduction
Police office & Mr. Shaw

Tự đánh giá và cam kết:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo

STUDY GUIDE

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem/ẩn hướng dẫn nhé.

Bước 1: Nghe hiểu

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Bước 2: Luyện phát âm chuẩn

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 3: Luyện phản xạ nghe - đáp

Mục tiêu: Luyện nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu đáp.

Bạn bấm nút loa để nghe câu ngữ cảnh và câu hỏi phản xạ dựa trên câu ngữ cảnh đó. Hãy nghe nhiều lần cho đến khi nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu trả lời ngay sau đó.

Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 4: Luyện nói

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 5: Luyện nghe hiểu liền

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

Bạn có thể tập nghe thấm nhuần khi đang làm việc khác như nấu ăn, khi đang tắm, khi ngủ, khi đang thư giãn, v.v… Khi đã nghe thấm nhuần, bạn viết lại nội dung bài nghe sao cho đúng chỉnh tả, bằng cách bấm nghe, tạm dừng từng câu và viết câu đó vào ô luyện viết chính tả.

Những nút tiện ích:

Bên trái bài học:
– Nút thâu âm: dùng để thâu âm, nghe lại để chỉnh sửa, và lưu lại bài thực hành về máy

Bên phải bài học
– Tra từ: để tra cứu từ vựng, bạn chỉ cần nhấp đúp vào từ, hoặc nhấn giữ phím Ctrl quét chọn từ/cụm từ cần tra, hoặc bấm nút kính lúp bên phải để hiện/ẩn từ điển.
– Về đầu bài học: nút mũi tên giúp bạn trở về đầu bài học nhanh chóng
– Tiến độ bài học: nút phần trăm chỉ tiến độ của bài đang học, 100% là cuối bài/cuối trang
– Nút Zalo: liên hệ khi bạn cần giúp đỡ

Bên trong bài học:
– Language focus: giải thích cụm từ và cấu trúc ngữ pháp chính trong bài nghe, lưu ý phần giải thích này bạn đọc để nắm đại ý thôi, không cần ghi nhớ, mà hãy dành nhiều thời gian cho những phần thực hành
– Gợi ý: đáp án hoặc gợi ý giúp bạn thực hành tốt hơn