ENTERTAINMENT?

Bên cạnh phần học chính, bạn cũng nên giải trí với tiếng Anh bằng cách nghe các chương trình truyền hình, bài nói và bài học cuộc sống thông qua các video SEAD đã chọn lọc sẵn cho bạn.
Unit 49: Survivors

Unit 49: Survivors

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem lại hướng dẫn nếu cần nhé.

Bill Craig and Chris Alonso are test pilots. Last year their plane crashed in the Pacific Ocean. They were in a rubber lifeboat for four weeks. | Bill Craig và Chris Alonso là phi công thử nghiệm. Năm ngoái máy bay của họ bị rơi ở Thái Bình Dương. Họ ở trong một chiếc xuồng cứu sinh bằng cao su trong bốn tuần.

They didn’t have much water, and they didn’t have many things to eat. They had a few bananas and a little apple juice from their plane. They caught a lot of fish. | Họ không có nhiều nước và không có nhiều thứ để ăn. Họ có một vài quả chuối và một ít nước táo từ máy bay. Họ bắt được rất nhiều cá.

They had only a little chocolate. They had only a few crackers and a few apples. They lost a lot of weight. | Họ chỉ có một ít sô cô la. Họ chỉ có một vài cái bánh quy giòn và một vài quả táo. Họ đã giảm rất nhiều cân.

After four weeks, they were lucky. They saw a ship and it rescued them. They wrote a book about their experience. It’s called Survivors. | Sau bốn tuần, họ đã gặp may. Họ nhìn thấy một con tàu và nó đã giải cứu họ. Họ đã viết một cuốn sách về trải nghiệm của mình. Quyển sách có tên là Survivors.

Language focus

Quantifiers (Những từ định lượng)
They didn’t have (much food).
They didn’t have (many crackers).

They had only a little (food).
They had only a few (crackers).

→ much / a little + danh từ không đếm được
many / a few + danh từ đếm được số nhiều

Bill Craig and Chris Alonso are test pilots. Last year their plane crashed in the Pacific Ocean. They were in a rubber lifeboat for four weeks.

What are their names?
What do they do?
What happened to them last year?
How many weeks were they in a lifeboat?

Gợi ý Ẩn gợi ý
They didn’t have much water, and they didn’t have many things to eat.
They had a few bananas and a little apple juice from their plane. They caught a lot of fish.
They had only a little chocolate. They had only a few crackers and a few apples. They lost a lot of weight.

How much chocolate did they have?
Did they have a lot of crackers?
How many crackers did they have?
Did they have any apples?
How many apples did they have?
Did they lose weight?
How much weight did they lose?

Gợi ý Ẩn gợi ý
After four weeks, they saw a ship and it rescued them. They wrote a book about their experience. It’s called Survivors.

How many weeks were they in the lifeboat?
Did a ship rescue them or did a helicopter rescue them?
What did they write?
What’s its title?

Gợi ý Ẩn gợi ý

Cùng làm một đoạn hội thoại ngắn nhé. Tôi hỏi, bạn trả lời. Sau đó bạn tổng hợp thông tin và thực hành nói một đoạn ngắn.

1. 2. 3. 4. 5.

1. How much water did you drink yesterday?
2. Did you eat a lot of fruits?
3. What fruit did you eat yesterday?
4. Did you eat vegetables?
5. How many times did you eat vegetables last week?

Gợi ý Ẩn gợi ý
0:00 / 0:00
Survivors

Tự đánh giá và cam kết:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo

STUDY GUIDE

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem/ẩn hướng dẫn nhé.

Bước 1: Nghe hiểu

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Bước 2: Luyện phát âm chuẩn

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 3: Luyện phản xạ nghe - đáp

Mục tiêu: Luyện nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu đáp.

Bạn bấm nút loa để nghe câu ngữ cảnh và câu hỏi phản xạ dựa trên câu ngữ cảnh đó. Hãy nghe nhiều lần cho đến khi nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu trả lời ngay sau đó.

Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 4: Luyện nói

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 5: Luyện nghe hiểu liền

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

Bạn có thể tập nghe thấm nhuần khi đang làm việc khác như nấu ăn, khi đang tắm, khi ngủ, khi đang thư giãn, v.v… Khi đã nghe thấm nhuần, bạn viết lại nội dung bài nghe sao cho đúng chỉnh tả, bằng cách bấm nghe, tạm dừng từng câu và viết câu đó vào ô luyện viết chính tả.

Những nút tiện ích:

Bên trái bài học:
– Nút thâu âm: dùng để thâu âm, nghe lại để chỉnh sửa, và lưu lại bài thực hành về máy

Bên phải bài học
– Tra từ: để tra cứu từ vựng, bạn chỉ cần nhấp đúp vào từ, hoặc nhấn giữ phím Ctrl quét chọn từ/cụm từ cần tra, hoặc bấm nút kính lúp bên phải để hiện/ẩn từ điển.
– Về đầu bài học: nút mũi tên giúp bạn trở về đầu bài học nhanh chóng
– Tiến độ bài học: nút phần trăm chỉ tiến độ của bài đang học, 100% là cuối bài/cuối trang
– Nút Zalo: liên hệ khi bạn cần giúp đỡ

Bên trong bài học:
– Language focus: giải thích cụm từ và cấu trúc ngữ pháp chính trong bài nghe, lưu ý phần giải thích này bạn đọc để nắm đại ý thôi, không cần ghi nhớ, mà hãy dành nhiều thời gian cho những phần thực hành
– Gợi ý: đáp án hoặc gợi ý giúp bạn thực hành tốt hơn