ENTERTAINMENT?

Bên cạnh phần học chính, bạn cũng nên giải trí với tiếng Anh bằng cách nghe các chương trình truyền hình, bài nói và bài học cuộc sống thông qua các video SEAD đã chọn lọc sẵn cho bạn.
Unit 48: Foreign vacations

Unit 48: Foreign vacations

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem lại hướng dẫn nếu cần nhé.

1. Maria’s a student at Yale University. She studies Spanish, and she goes to Mexico every summer. She sees interesting places, lies in the sun, and eats a lot of Mexican food. She always flies to Mexico with AeroMexico.

1. Maria là sinh viên của Đại học Yale. Cô ấy học tiếng Tây Ban Nha, và cô ấy đến Mexico vào mỗi mùa hè. Cô ấy nhìn thấy những nơi thú vị, nằm dưới ánh nắng mặt trời và ăn rất nhiều đồ ăn Mexico. Cô ấy luôn bay với hãng AeroMexico đến Mexico.

2. Professor Hopkins teaches Spanish at Yale University. He’s Maria’s teacher. He went to India last summer. He saw the Taj Mahal and rode on an elephant. He wrote postcards to all his friends. He flew with Air—India.

2. Giáo sư Hopkins dạy tiếng Tây Ban Nha tại Đại học Yale. Ông ấy là giáo viên của Maria. Ông ấy đã đến Ấn Độ vào mùa hè năm ngoái. Ông đã nhìn thấy Taj Mahal và cưỡi trên một con voi. Ông ấy đã viết bưu thiếp cho tất cả bạn bè của mình. Ông ấy bay với hãng Air — India.

3. Maria’s parents went to Italy last year. They toured the country by bus. They saw a lot of interesting places. They ate spaghetti in Rome, drank coffee in Venice, and took a lot of photographs. The sun shone every day. They flew to Italy with Alitalia.

3. Cha mẹ của Maria đã đến Ý vào năm ngoái. Họ đã đi tham quan đất nước bằng xe buýt. Họ đã nhìn thấy rất nhiều nơi thú vị. Họ ăn mỳ Ý ở Rome, uống cà phê ở Venice và chụp rất nhiều ảnh. Mặt trời chiếu sáng mỗi ngày. Họ bay đến Ý với hãng Alitalia.

4. Paulo’s from Brazil. He traveled around the United States last summer. He stayed there for a month. Of course, he ate hamburgers and drank soda. He met a lot of interesting people. He bought a lot of souvenirs and took them back to Brazil. He flew there with Varig.

4. Paul đến từ Brazil. Anh ấy đã đi du lịch vòng quanh Hoa Kỳ vào mùa hè năm ngoái. Anh ấy ở đó một tháng. Tất nhiên, anh ấy đã ăn bánh mì kẹp thịt và uống soda. Anh ấy đã gặp rất nhiều người thú vị. Anh ấy đã mua rất nhiều đồ lưu niệm và mang chúng về Brazil. Anh ấy đã bay đến đó với hãng Varig.

Language focus

Past Simple tense of irregular verbs: see/eat/drink/take/fly/shine/meet/ride/write/bring
(Dạng Quá khứ đơn của những động từ bất quy tắc: see/eat/drink/take/fly/shine/meet/ride/write/bring)
Khi dùng những động từ này để nói về những hoạt động trong quá khứ, chúng ta sẽ biến đổi thành dạng động từ cột 2.
I saw her yesterday.
We ate out together.
She drank beer alone last night.
I took a lot of photos during the trip.
He flew with Vietnamairlines.
The sun shone every day.
She met a lot of interesting people.
He rode on an elephant.
He wrote postcards to all his friends.
She brought everyone souvenirs.

Maria’s a student at Yale University. She studies Spanish, and she goes to Mexico every summer.
She sees interesting places, lies in the sun, and eats a lot of Mexican food.
Professor Hopkins went to India last summer. He saw Taj Mahal and rode on an elephant.
He wrote postcards to all his friends. He flew with Air-India.
Maria’s parents went to Italy last year. They toured the country by bus.
They saw a lot of interesting places. They ate spaghetti in Rome, drank coffee in Venice, and took a lot of photographs.
The sun shone every day.
Paulo’s from Brazil. He traveled around the United States last summer. He stayed there for a month.
He met a lot of interesting people. He bought a lot of souvenirs and took them back to Brazil.

Hoạt động 1. Bạn hãy thực hành hỏi và trả lời (dùng thì Quá khứ đơn) với những gợi ý bên dưới nhé.

go / last summer
Q: Where did you go last summer?
A: I went to Korea last summer.
buy / a month ago
get home / yesterday
drink / last night
meet / 2 days ago
eat / yesterday morning
see / last weekend

Hoạt động 2. Hãy dùng thì Quá Khư Đơn kể về cuối tuần của bạn, thời thơ ấu (your childhood), hoặc một ngày đã qua, hoặc những kỷ niệm khó quên, một chuyến du lịch, v.v.

0:00 / 0:00
Maria
Professor Hopkins
Maria’s parents
Paulo

Tự đánh giá và cam kết:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo

STUDY GUIDE

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem/ẩn hướng dẫn nhé.

Bước 1: Nghe hiểu

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Bước 2: Luyện phát âm chuẩn

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 3: Luyện phản xạ nghe - đáp

Mục tiêu: Luyện nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu đáp.

Bạn bấm nút loa để nghe câu ngữ cảnh và câu hỏi phản xạ dựa trên câu ngữ cảnh đó. Hãy nghe nhiều lần cho đến khi nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu trả lời ngay sau đó.

Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 4: Luyện nói

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 5: Luyện nghe hiểu liền

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

Bạn có thể tập nghe thấm nhuần khi đang làm việc khác như nấu ăn, khi đang tắm, khi ngủ, khi đang thư giãn, v.v… Khi đã nghe thấm nhuần, bạn viết lại nội dung bài nghe sao cho đúng chỉnh tả, bằng cách bấm nghe, tạm dừng từng câu và viết câu đó vào ô luyện viết chính tả.

Những nút tiện ích:

Bên trái bài học:
– Nút thâu âm: dùng để thâu âm, nghe lại để chỉnh sửa, và lưu lại bài thực hành về máy

Bên phải bài học
– Tra từ: để tra cứu từ vựng, bạn chỉ cần nhấp đúp vào từ, hoặc nhấn giữ phím Ctrl quét chọn từ/cụm từ cần tra, hoặc bấm nút kính lúp bên phải để hiện/ẩn từ điển.
– Về đầu bài học: nút mũi tên giúp bạn trở về đầu bài học nhanh chóng
– Tiến độ bài học: nút phần trăm chỉ tiến độ của bài đang học, 100% là cuối bài/cuối trang
– Nút Zalo: liên hệ khi bạn cần giúp đỡ

Bên trong bài học:
– Language focus: giải thích cụm từ và cấu trúc ngữ pháp chính trong bài nghe, lưu ý phần giải thích này bạn đọc để nắm đại ý thôi, không cần ghi nhớ, mà hãy dành nhiều thời gian cho những phần thực hành
– Gợi ý: đáp án hoặc gợi ý giúp bạn thực hành tốt hơn