ENTERTAINMENT?

Bên cạnh phần học chính, bạn cũng nên giải trí với tiếng Anh bằng cách nghe các chương trình truyền hình, bài nói và bài học cuộc sống thông qua các video SEAD đã chọn lọc sẵn cho bạn.
Unit 44: Return from space

Unit 44: Return from space

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem lại hướng dẫn nếu cần nhé.

Phil Strongarm, the astronaut, is talking about his journey to the moon. Opel Winford, the TV personality, is interviewing Phil. | Phi hành gia Phil Strongarm đang kể về hành trình lên mặt trăng của mình. Opel Winford, nhân vật truyền hình, đang phỏng vấn Phil.

Opel: Well, Phil, welcome back to Earth. | Vâng, Phil, chào mừng anh trở lại Trái đất.

Phil: Thanks, ma’am. Uh, Ms. Winford…I mean, Opel. | Cảm ơn, thưa bà. Uh, cô Winford … Ý tôi là, Opel.

Opel: Did you have any problems on the trip into space? | Anh có gặp vấn đề gì trong chuyến du hành vào vũ trụ không?

Phil: We didn’t have any serious problems, but it certainly wasn’t a picnic. | Chúng tôi không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng chắc chắn đó không phải là một chuyến dã ngoại.

Opel: What do you mean? | Ý anh là sao?

Phil: We didn’t have a bath or shave for two weeks. | Chúng tôi không tắm hay cạo râu trong hai tuần.

Opel: Oh, really? | Ồ, vậy à?

Phil: Yes. It wasn’t very comfortable. | Vâng. Nó không được thoải mái cho lắm.

Opel: What about food? Was that a problem? | Còn đồ ăn thì sao? Đó có phải là một vấn đề không?

Phil: Well, we didn’t have any normal food. | À, chúng tôi không có thức ăn bình thường.

Opel: What did you have? | Anh ăn gì?

Phil: We had some food tablets and other kinds of food in tubes. | Chúng tôi có một số viên thức ăn và các loại thức ăn khác trong những cái ống.

Opel: Are you going to the moon again, Phil? | Anh sẽ lên mặt trăng một lần nữa chứ, Phil?

Phil: I hope so, um, Opel. It was uncomfortable and difficult…but it was wonderful. | Tôi hy vọng vậy, ừm, Opel. Chuyến đi không thoải mái và khó khăn… nhưng nó thật tuyệt vời.

Language focus

Past Simple tense (Thì Quá khứ đơn) with the verb “have”
What did you have (for breakfast)?
I had (some food). / I didn’t have (any food).
Did he have (any food)? – Yes, he did. / No, he didn’t.

Phil Strongarm just came back to Earth from the moon. He didn’t have any serious problems, but it certainly wasn’t a picnic.

Where did Phil come back from?
Did he have any serious problems?
Was the trip easy like having a picnic?

Gợi ý Ẩn gợi ý
Phil didn’t have a bath or shave for 2 weeks. It wasn’t very comfortable.
Phil had some food tablets and other kinds of food in tubes.
Phil is going to the moon again. It was uncomfortable and difficult…but it was wonderful.

Cùng làm một đoạn hội thoại ngắn nhé. Tôi hỏi, bạn trả lời. Sau đó bạn tổng hợp thông tin và thực hành nói một đoạn ngắn.

1. 2. 3. 4. 5.

1. Did you have breakfast yesterday?
2. What time did you have breakfast?
3. Do you usually have breakfast at that time?
4. What do you usually have for breakfast?
5. Who did you have breakfast with?

Gợi ý Ẩn gợi ý
0:00 / 0:00
Return from Space

Tự đánh giá và cam kết:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo

STUDY GUIDE

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem/ẩn hướng dẫn nhé.

Bước 1: Nghe hiểu

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Bước 2: Luyện phát âm chuẩn

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 3: Luyện phản xạ nghe - đáp

Mục tiêu: Luyện nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu đáp.

Bạn bấm nút loa để nghe câu ngữ cảnh và câu hỏi phản xạ dựa trên câu ngữ cảnh đó. Hãy nghe nhiều lần cho đến khi nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu trả lời ngay sau đó.

Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 4: Luyện nói

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 5: Luyện nghe hiểu liền

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

Bạn có thể tập nghe thấm nhuần khi đang làm việc khác như nấu ăn, khi đang tắm, khi ngủ, khi đang thư giãn, v.v… Khi đã nghe thấm nhuần, bạn viết lại nội dung bài nghe sao cho đúng chỉnh tả, bằng cách bấm nghe, tạm dừng từng câu và viết câu đó vào ô luyện viết chính tả.

Những nút tiện ích:

Bên trái bài học:
– Nút thâu âm: dùng để thâu âm, nghe lại để chỉnh sửa, và lưu lại bài thực hành về máy

Bên phải bài học
– Tra từ: để tra cứu từ vựng, bạn chỉ cần nhấp đúp vào từ, hoặc nhấn giữ phím Ctrl quét chọn từ/cụm từ cần tra, hoặc bấm nút kính lúp bên phải để hiện/ẩn từ điển.
– Về đầu bài học: nút mũi tên giúp bạn trở về đầu bài học nhanh chóng
– Tiến độ bài học: nút phần trăm chỉ tiến độ của bài đang học, 100% là cuối bài/cuối trang
– Nút Zalo: liên hệ khi bạn cần giúp đỡ

Bên trong bài học:
– Language focus: giải thích cụm từ và cấu trúc ngữ pháp chính trong bài nghe, lưu ý phần giải thích này bạn đọc để nắm đại ý thôi, không cần ghi nhớ, mà hãy dành nhiều thời gian cho những phần thực hành
– Gợi ý: đáp án hoặc gợi ý giúp bạn thực hành tốt hơn