ENTERTAINMENT?

Bên cạnh phần học chính, bạn cũng nên giải trí với tiếng Anh bằng cách nghe các chương trình truyền hình, bài nói và bài học cuộc sống thông qua các video SEAD đã chọn lọc sẵn cho bạn.
Unit 40: Lost in Niagara Falls

Unit 40: Lost in Niagara Falls

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem lại hướng dẫn nếu cần nhé.

Look at the map. Put A, B, C, or D next to the conversations. (Nhìn vào bản đồ. Đặt A, B, C, hoặc D kế bên những cuộc hội thoại.)

[  ] Bill: Excuse me, I’m looking for the Skylon Tower. | Xin phiên cô, tôi đang tìm Tháp Skylon.

Woman: Pardon me? | Gì cơ?

Bill: I’m looking for the Skylon Tower. | Tôi đang tìm Tháp Skylon.

Woman: It’s right behind you. You’re standing right in front of it. | Nó ở ngay sau lưng anh đó. Anh đang đứng ngay phía trước nó.

[  ] Bill: Where can I find the boat trip to the Falls? | Tôi có thể tìm chuyến đi bằng thuyền đến Thác ở đâu?

Man: Ah, you want the Maid of the Mists Plaza. Walk along this street – it’s the Niagara Parkway. Stay near the river; the road goes around to the right. The entrance to the boat trips is just around the bend on your right. You can’t miss it. | À, anh muốn tìm Maid of the Mists Plaza. Đi bộ dọc theo con phố này – đó là đường Niagara Parkway. Dừng ở gần sông; con đường đi vòng về bên phải. Lối vào của các chuyến đi bằng thuyền nằm ngay quanh khúc cua bên phải của anh. Anh không thể nhầm lẫn được đâu.

Bill: Sorry. Could you repeat that? | Xin lỗi. Anh có thể nhắc lại được không?

[  ] Bill: Pardon me. How do I get to the United States? | Thứ lỗi cho tôi. Làm cách nào để đến Hoa Kỳ?

Woman: Just go straight ahead. Go across the Rainbow Bridge and you’re there! This side’s Canada, that side’s the U.S.A. | Cứ đi thẳng về phía trước. Đi qua Cầu Rainbow là tới! Bên này là Canada, bên kia là Hoa Kỳ.

[  ] Bill: Which are the Canadian Falls? | Thác Canada là thác nào vậy ạ?

Man: They’re on our right. The Horseshoe Falls is another name for the Canadian Falls. | Chúng ở bên phải của chúng ta. Thác Horseshoe là tên gọi khác của Thác Canada.

Bill: So, the American Falls are across the river on our left. | Vậy thác American nằm bên kia sông bên trái của chúng ta. 

Man: That’s correct. | Đúng vậy.

Language focus

Asking for and giving directions (Hỏi và chỉ đường)

walk along this street: đi dọc con đường này
go straight: đi thằng
turn right/take a right: rẽ phải
turn left/take a left: rẽ trái
go across: đi qua
it’s on your right/left: nó nằm bên tay phải/trái.

The Skylon Tower is right behind you. You’re standing right in front of it.

Excuse me, I’m looking for the Skylon Tower.
Excuse me, where’s the Skylon Tower?
Am I standing right in front of it?

Gợi ý Ẩn gợi ý
Just go straight ahead. Go across the Rainbow Bridge, and you’re in the United States.
The HorseShoe Falls is another name for the Canadian Falls. They’re on your right.

Anh bạn chạy mô tô đang bị lạc đường. Anh ấy (Q) hỏi bạn đường đi, bạn (A) hãy chỉ đường cho anh ấy nhé.

Ví dụ:
Q: Excuse me, how do I get to the swimming pool?
A: Go straight one block and then take a left. Then go straight one block again. It’s on your left.

Q: Excuse me, how do I get to the hotel?
A: …

Q: Excuse me, how do I get to the university?
A: …

Q: Excuse me, how do I get to the repair shop?
A: …

Q: Excuse me, how do I get to the dry cleaner?
A: …

Q: Excuse me, how do I get to the department store?
A: …

0:00 / 0:00
The Skylon Tower
The Falls
The United States
The Canadian Falls

Tự đánh giá và cam kết:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo

STUDY GUIDE

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem/ẩn hướng dẫn nhé.

Bước 1: Nghe hiểu

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Bước 2: Luyện phát âm chuẩn

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 3: Luyện phản xạ nghe - đáp

Mục tiêu: Luyện nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu đáp.

Bạn bấm nút loa để nghe câu ngữ cảnh và câu hỏi phản xạ dựa trên câu ngữ cảnh đó. Hãy nghe nhiều lần cho đến khi nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu trả lời ngay sau đó.

Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 4: Luyện nói

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 5: Luyện nghe hiểu liền

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

Bạn có thể tập nghe thấm nhuần khi đang làm việc khác như nấu ăn, khi đang tắm, khi ngủ, khi đang thư giãn, v.v… Khi đã nghe thấm nhuần, bạn viết lại nội dung bài nghe sao cho đúng chỉnh tả, bằng cách bấm nghe, tạm dừng từng câu và viết câu đó vào ô luyện viết chính tả.

Những nút tiện ích:

Bên trái bài học:
– Nút thâu âm: dùng để thâu âm, nghe lại để chỉnh sửa, và lưu lại bài thực hành về máy

Bên phải bài học
– Tra từ: để tra cứu từ vựng, bạn chỉ cần nhấp đúp vào từ, hoặc nhấn giữ phím Ctrl quét chọn từ/cụm từ cần tra, hoặc bấm nút kính lúp bên phải để hiện/ẩn từ điển.
– Về đầu bài học: nút mũi tên giúp bạn trở về đầu bài học nhanh chóng
– Tiến độ bài học: nút phần trăm chỉ tiến độ của bài đang học, 100% là cuối bài/cuối trang
– Nút Zalo: liên hệ khi bạn cần giúp đỡ

Bên trong bài học:
– Language focus: giải thích cụm từ và cấu trúc ngữ pháp chính trong bài nghe, lưu ý phần giải thích này bạn đọc để nắm đại ý thôi, không cần ghi nhớ, mà hãy dành nhiều thời gian cho những phần thực hành
– Gợi ý: đáp án hoặc gợi ý giúp bạn thực hành tốt hơn