ENTERTAINMENT?

Bên cạnh phần học chính, bạn cũng nên giải trí với tiếng Anh bằng cách nghe các chương trình truyền hình, bài nói và bài học cuộc sống thông qua các video SEAD đã chọn lọc sẵn cho bạn.
Unit 37: What do you do every day?

Unit 37: What do you do every day?

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem lại hướng dẫn nếu cần nhé.

Hello. My name’s Chuck Seeger. I’m a pilot for Global Airlines. I fly 747s. I’m not working today; I’m playing golf. It’s my favorite sport.

Xin chào. Tên tôi là Chuck Seeger. Tôi là phi công của Global Airlines. Tôi bay dòng máy bay 747s. Tôi không làm việc hôm nay; Tôi đang chơi gôn. Đó là môn thể thao yêu thích của tôi.

This woman’s a violinist. Her name’s Michiko. She plays the violin in the Boston Symphony Orchestra. She isn’t playing the violin right now. She’s dancing with her boyfriend.

Người phụ nữ này là một nghệ sĩ vĩ cầm. Tên cô ấy là Michiko. Cô chơi violin trong Dàn nhạc Giao hưởng Boston. Cô ấy hiện không chơi vĩ cầm. Cô ấy đang khiêu vũ với bạn trai của mình.

This is a picture of Joan and Dave. They teach English at a language school in San Francisco. They aren’t teaching right now. They’re in a restaurant. They’re talking about their students.

Đây là hình ảnh của Joan và Dave. Họ dạy tiếng Anh tại một trường ngôn ngữ ở San Francisco. Họ không dạy ngay bây giờ. Họ đang ở trong một nhà hàng. Họ đang nói về học sinh của họ.

This is Cynthia Graham. She dances for the New York City Ballet. She isn’t dancing right now. She’s taking a bath in her hotel room. Later she’s going to dance at the White House for the president and his guests.

Đây là Cynthia Graham. Cô ấy khiêu vũ cho đoàn Ballet Thành phố New York. Cô ấy không khiêu vũ ngay bây giờ. Cô ấy đang tắm trong phòng khách sạn của mình. Sau đó, cô ấy sẽ khiêu vũ tại Nhà Trắng cho tổng thống và các vị khách của ông ấy.

Language focus

The Present Simple contrasted with the Present Continuous (Thì Hiện tại đơn tương phản với Thì Hiện tại diễn tiến): để diễn đạt hoạt động thường làm chúng ta sử dụng Hiện tại đơn, nhưng ngay bây giờ/hôm nay cũng hoạt động đó mà không theo lệ thường thì chúng ta sử dụng Hiện tại diễn tiến

She plays the violin in the Boston Symphony Orchestra. She isn’t playing the violin right now.

They teach English at a language school in San Francisco. They aren’t teaching right now.

Chuck Seeger is a pilot for Global Airlines. He flies 747s. He’s not working today; he’s playing golf. It’s his favorite sport.
Michiko is a violinist. She plays the violin in the Boston Symphony Orchestra. She isn’t playing the violin right now. She’s dancing with her boyfriend.
Joan and Dave are English teachers. They aren’t teaching right now. They’re in a restaurant. They’re talking about their students.
Cynthia Graham is a dancer. She isn’t dancing right now. She’s taking a bath in her hotel room. Later she’s going to dance at the White House for the president and his guests.

Cùng làm một đoạn hội thoại ngắn nhé. Tôi hỏi, bạn trả lời. Sau đó bạn tổng hợp thông tin và thực hành nói một đoạn ngắn.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Do you drink coffee?
2. Are you drinking coffee now?
3. What are you wearing now?
4. Do you usually wear that?
5. Where are you?
6. Who are you sitting next to?
7. Is it raining outside?
8. What do you do when it rains?

Gợi ý Ẩn gợi ý
0:00 / 0:00
Chuck Seeger
Michiko
Joan & Dave
Cynthia Graham

Tự đánh giá và cam kết:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo

STUDY GUIDE

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem/ẩn hướng dẫn nhé.

Bước 1: Nghe hiểu

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Bước 2: Luyện phát âm chuẩn

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 3: Luyện phản xạ nghe - đáp

Mục tiêu: Luyện nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu đáp.

Bạn bấm nút loa để nghe câu ngữ cảnh và câu hỏi phản xạ dựa trên câu ngữ cảnh đó. Hãy nghe nhiều lần cho đến khi nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu trả lời ngay sau đó.

Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 4: Luyện nói

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 5: Luyện nghe hiểu liền

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

Bạn có thể tập nghe thấm nhuần khi đang làm việc khác như nấu ăn, khi đang tắm, khi ngủ, khi đang thư giãn, v.v… Khi đã nghe thấm nhuần, bạn viết lại nội dung bài nghe sao cho đúng chỉnh tả, bằng cách bấm nghe, tạm dừng từng câu và viết câu đó vào ô luyện viết chính tả.

Những nút tiện ích:

Bên trái bài học:
– Nút thâu âm: dùng để thâu âm, nghe lại để chỉnh sửa, và lưu lại bài thực hành về máy

Bên phải bài học
– Tra từ: để tra cứu từ vựng, bạn chỉ cần nhấp đúp vào từ, hoặc nhấn giữ phím Ctrl quét chọn từ/cụm từ cần tra, hoặc bấm nút kính lúp bên phải để hiện/ẩn từ điển.
– Về đầu bài học: nút mũi tên giúp bạn trở về đầu bài học nhanh chóng
– Tiến độ bài học: nút phần trăm chỉ tiến độ của bài đang học, 100% là cuối bài/cuối trang
– Nút Zalo: liên hệ khi bạn cần giúp đỡ

Bên trong bài học:
– Language focus: giải thích cụm từ và cấu trúc ngữ pháp chính trong bài nghe, lưu ý phần giải thích này bạn đọc để nắm đại ý thôi, không cần ghi nhớ, mà hãy dành nhiều thời gian cho những phần thực hành
– Gợi ý: đáp án hoặc gợi ý giúp bạn thực hành tốt hơn