ENTERTAINMENT?

Bên cạnh phần học chính, bạn cũng nên giải trí với tiếng Anh bằng cách nghe các chương trình truyền hình, bài nói và bài học cuộc sống thông qua các video SEAD đã chọn lọc sẵn cho bạn.
Unit 35: Karaoke

Unit 35: Karaoke

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem lại hướng dẫn nếu cần nhé.

Lemon Computers, Inc. always has an end-of-the-year party for its workers. They usually have dinner and then they dance. This year they’re doing something different. They’re having a karaoke party. | Lemon Computers, Inc. luôn có tiệc cuối năm dành cho công nhân của mình. Họ thường ăn tối và sau đó họ khiêu vũ. Năm nay, họ sẽ làm một điều gì đó khác biệt. Họ sẽ tổ chức một bữa tiệc karaoke.

Travis: Come on, Brittany. Sing us a song! | Nào, Brittany. Hát cho chúng tôi nghe một bài đi!

Brittany: No way! | Thôi đi!

Travis: Why not? | Tại sao thôi?

Brittany: I never sing in public! | Tôi không bao giờ hát trước công chúng!

Travis: But you can sing. | Nhưng cô có thể hát mà.

Brittany: Well, I often sing in the car. But that’s different. I’m on my own then. | À, tôi thường hát trong xe hơi. Nhưng cái đó khác. Tôi chỉ có một mình thôi.

Travis: Only in the car? | Chỉ trong xe hơi thôi à?

Brittany: Well, I occasionally sing in the shower. But everybody sometimes sings in the shower. | À thì, tôi thỉnh thoảng hát trong phòng tắm. Nhưng mọi người đôi khi cũng hát trong phòng tắm mà.

Travis: Well, there you go. You can sing. | À, đấy thấy chưa. Cô có thể hát.

Brittany: Travis, I really don’t want to. | Travis, tôi thật sự không muốn.

Travis: What’s your favorite song? | Cô thích bài nào?

Brittany: I don’t know. I hardly ever listen to rock music. I usually listen to opera. | Tôi không biết. Tôi hầu như không bao giờ nghe nhạc rock. Tôi thường nghe opera.

Travis: They don’t have opera, Brittany. You know that. Come on! Think of a song. | Họ không có opera, Brittany. Cô biết mà. Nào! Nghĩ về một bài hát đi.

Brittany: Oh, all right! | Ồ, được rồi! 

Travis: Ladies and gentlemen! Our next singer is Brittany Young from the Sales Division… | Thưa quý vị và các bạn! Ca sĩ tiếp theo của chúng tôi là Brittany Young từ Bộ phận Bán hàng…

Brittany: You always ask me questions. I never tell you lies…. | Anh luôn đặt câu hỏi cho em. Em không bao giờ nói dối anh….

Language focus

Present Simple with adverbs of frequency (Thì Hiện tại đơn dùng với những trạng từ chỉ sự thường xuyên)

always/usually/often/sometimes/occasionally/hardly ever/never
luôn luôn/thường xuyên/thường/thỉnh thoảng/đôi khi/hiếm khi/không bao giờ
Hãy để ý vị trí của những trạng từ này trong câu nhé!

I always get up early.
He often sings in public.
She never listens to rock music.
I don’t usually drink coffee.
He doesn’t always have breakfast.

Brittany never sings in public. She often sings in the car because she’s on her own. She occasionally sings in the shower.
Brittany hardly ever listens to rock music. She usually listens to opera.
She gets up at 7 o’clock from Monday to Saturday, but on Sunday she gets up at 11 o’clock. She usually gets up at 7 o’clock.
Her brother lives in Texas. She doesn’t. She sees him four or five times every year. She occasionally sees him.
She doesn’t like coffee. She never drinks coffee.
He doesn’t usually sing, but once a year, at his company’s end-of-the-year party, he sings a song. He hardly ever sings in public.

Cùng làm một đoạn hội thoại ngắn nhé. Tôi hỏi, bạn trả lời. Sau đó bạn tổng hợp thông tin và thực hành nói một đoạn ngắn.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Do you always have breakfast at home?
2. Do you usually go to the gym?
3. What do you often do on weekends?
4. Do you sometimes eat fast food?
5. What do you never do?
6. Do you occasionally play sports?
7. Do you always practice English every day?

Gợi ý Ẩn gợi ý
0:00 / 0:00
Karaoke

Tự đánh giá và cam kết:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo

STUDY GUIDE

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem/ẩn hướng dẫn nhé.

Bước 1: Nghe hiểu

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Bước 2: Luyện phát âm chuẩn

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 3: Luyện phản xạ nghe - đáp

Mục tiêu: Luyện nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu đáp.

Bạn bấm nút loa để nghe câu ngữ cảnh và câu hỏi phản xạ dựa trên câu ngữ cảnh đó. Hãy nghe nhiều lần cho đến khi nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu trả lời ngay sau đó.

Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 4: Luyện nói

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 5: Luyện nghe hiểu liền

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

Bạn có thể tập nghe thấm nhuần khi đang làm việc khác như nấu ăn, khi đang tắm, khi ngủ, khi đang thư giãn, v.v… Khi đã nghe thấm nhuần, bạn viết lại nội dung bài nghe sao cho đúng chỉnh tả, bằng cách bấm nghe, tạm dừng từng câu và viết câu đó vào ô luyện viết chính tả.

Những nút tiện ích:

Bên trái bài học:
– Nút thâu âm: dùng để thâu âm, nghe lại để chỉnh sửa, và lưu lại bài thực hành về máy

Bên phải bài học
– Tra từ: để tra cứu từ vựng, bạn chỉ cần nhấp đúp vào từ, hoặc nhấn giữ phím Ctrl quét chọn từ/cụm từ cần tra, hoặc bấm nút kính lúp bên phải để hiện/ẩn từ điển.
– Về đầu bài học: nút mũi tên giúp bạn trở về đầu bài học nhanh chóng
– Tiến độ bài học: nút phần trăm chỉ tiến độ của bài đang học, 100% là cuối bài/cuối trang
– Nút Zalo: liên hệ khi bạn cần giúp đỡ

Bên trong bài học:
– Language focus: giải thích cụm từ và cấu trúc ngữ pháp chính trong bài nghe, lưu ý phần giải thích này bạn đọc để nắm đại ý thôi, không cần ghi nhớ, mà hãy dành nhiều thời gian cho những phần thực hành
– Gợi ý: đáp án hoặc gợi ý giúp bạn thực hành tốt hơn