ENTERTAINMENT?

Bên cạnh phần học chính, bạn cũng nên giải trí với tiếng Anh bằng cách nghe các chương trình truyền hình, bài nói và bài học cuộc sống thông qua các video SEAD đã chọn lọc sẵn cho bạn.
Unit 34: What’s My Job?

Unit 34: What’s My Job?

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem lại hướng dẫn nếu cần nhé.

Host: Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to What’s My Job? We have three famous people here – Dr. K. Walter Eisenstein, the scientist; Bonita Moreno, the movie star; and Rude E. Mallet, the rock star. They’re going to ask the questions. Now here’s our first contestant. Ok, Dr. Eisenstein… | Chào buổi tối, thưa quý vị. Chào mừng bạn đến với chương trình “What’s My Job?” Chúng tôi có ba người nổi tiếng ở đây – Tiến sĩ K. Walter Eisenstein, nhà khoa học; Bonita Moreno, ngôi sao điện ảnh; và Rude E. Mallet, ngôi sao nhạc rock. Họ sẽ đặt câu hỏi. Bây giờ đây là thí sinh đầu tiên của chúng tôi. Được rồi, xin mời Tiến sĩ Eisenstein…

Dr. Eisenstein: Umm, do you work outside? | Umm, bạn có làm việc bên ngoài không?

Contestant: No, I don’t. | Tôi không có.

Dr. Eisenstein: I see. Do you work in an office? | Tôi hiểu rồi. Bạn có làm việc trong văn phòng không?

Contestant: Well, yes. Yes, I do. | À vâng. Tôi có.

Dr. Eisenstein: Do you wear a uniform? | Bạn có mặc đồng phục không?

Contestant: No, I don’t. | Tôi không có.

Host: Next, Bonita Moreno. | Tiếp theo, xin mời Bonita Moreno.

Ms. Moreno: Oh, is your job important? | Ồ, công việc của bạn có quan trọng không?

Contestant: Yes, it is. | Có đấy.

Ms. Moreno: Do you get a big salary? | Bạn có được lương cao không?

Contestant: Yes, I do. | Tôi có.

Ms. Moreno: Do you have any special diplomas? | Bạn có bằng cấp nào đặc biệt không?

Contestant: Yes, I do. | Tôi có.

Host: Thank you, Bonita. Now, Rude E. Mallet. | Cảm ơn Bonita. Giờ thì xin mời Rude E. Mallet.

Mr. Mallet: What’s happening…? Do you work with your hands? | Có chuyện gì thế…? Bạn có làm việc bằng tay không?

Contestant: Yes, I do. | Tôi có.

Mr. Mallet: Do you work on weekends? | Bạn có đi làm vào cuối tuần không?

Contestant: No, I don’t. | Tôi không.

Mr. Mallet: Do you travel in your work? | Công việc của bạn có đi du lịch không?

Contestant: No, I don’t. | Không có.

Host: That’s the ninth question! Now you can ask one last question. | Đó là câu hỏi số 9 rồi! Giờ mọi người có thể hỏi câu cuối cùng.

Ms. Moreno: Are you a doctor? | Bạn là bác sĩ phải không?

Contestant: No, I’m not. I’m a dentist. | Không, tôi không phải. Tôi là một nha sĩ.

Language focus

Review of question forms (Ôn tập dạng câu hỏi):

Do you? / Does he?
Are you? / Is she?

She works outside. She works in an office and she doesn’t wear a uniform.
Her job is important so she gets a big salary.
She works with her hands. She doesn’t work on weekends.
She doesn’t travel in her work. She’s a dentist.

Hoạt động 1. Bạn hãy trả lời những câu hỏi dưới đây về đặc thù công việc của những nhân vật này nhé.

LADY (Electrician, Secretary, Bank manager)

 1. Does she work outside?
 2. Does she work all week?
 3. Does she work with computers?
 4. Is her job dangerous?
 5. Does she wear a uniform?
 6. Does she have a lot of money?

1. 2. 3. 4. 5. 6.

GENTLEMAN (Teacher, Artist, Ballet dancer)

 1. Does he work in a company?
 2. Does he wear casual clothes at work? (“casual clothes” nghĩa là “quần áo thoải mái thường ngày”)
 3. Is his job interesting?
 4. Does he get a big salary?
 5. Does he often go home late?

1. 2. 3. 4. 5.

Hoạt động 2. Cùng làm một đoạn hội thoại ngắn nhé. Tôi hỏi, bạn trả lời. Sau đó bạn tổng hợp thông tin và thực hành nói một đoạn ngắn.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Do you work in a factory?
2. Do you work six days a week?
3. Do you get up very early?
4. Do you meet a lot of people?
5. Is your job fun?
6. Do you work in the evenings?
7. Do you get a big salary?
8. Do you wear casual clothes at work?

Gợi ý Ẩn gợi ý
0:00 / 0:00
What's My Job?

Tự đánh giá và cam kết:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo

STUDY GUIDE

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem/ẩn hướng dẫn nhé.

Bước 1: Nghe hiểu

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Bước 2: Luyện phát âm chuẩn

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 3: Luyện phản xạ nghe - đáp

Mục tiêu: Luyện nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu đáp.

Bạn bấm nút loa để nghe câu ngữ cảnh và câu hỏi phản xạ dựa trên câu ngữ cảnh đó. Hãy nghe nhiều lần cho đến khi nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu trả lời ngay sau đó.

Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 4: Luyện nói

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 5: Luyện nghe hiểu liền

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

Bạn có thể tập nghe thấm nhuần khi đang làm việc khác như nấu ăn, khi đang tắm, khi ngủ, khi đang thư giãn, v.v… Khi đã nghe thấm nhuần, bạn viết lại nội dung bài nghe sao cho đúng chỉnh tả, bằng cách bấm nghe, tạm dừng từng câu và viết câu đó vào ô luyện viết chính tả.

Những nút tiện ích:

Bên trái bài học:
– Nút thâu âm: dùng để thâu âm, nghe lại để chỉnh sửa, và lưu lại bài thực hành về máy

Bên phải bài học
– Tra từ: để tra cứu từ vựng, bạn chỉ cần nhấp đúp vào từ, hoặc nhấn giữ phím Ctrl quét chọn từ/cụm từ cần tra, hoặc bấm nút kính lúp bên phải để hiện/ẩn từ điển.
– Về đầu bài học: nút mũi tên giúp bạn trở về đầu bài học nhanh chóng
– Tiến độ bài học: nút phần trăm chỉ tiến độ của bài đang học, 100% là cuối bài/cuối trang
– Nút Zalo: liên hệ khi bạn cần giúp đỡ

Bên trong bài học:
– Language focus: giải thích cụm từ và cấu trúc ngữ pháp chính trong bài nghe, lưu ý phần giải thích này bạn đọc để nắm đại ý thôi, không cần ghi nhớ, mà hãy dành nhiều thời gian cho những phần thực hành
– Gợi ý: đáp án hoặc gợi ý giúp bạn thực hành tốt hơn