ENTERTAINMENT?

Bên cạnh phần học chính, bạn cũng nên giải trí với tiếng Anh bằng cách nghe các chương trình truyền hình, bài nói và bài học cuộc sống thông qua các video SEAD đã chọn lọc sẵn cho bạn.
Unit 25: Going to the movies

Unit 25: Going to the movies

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem lại hướng dẫn nếu cần nhé.

Victor’s standing outside the movie theater. He’s waiting for his friend Tania. He’s looking at his watch because she’s late. An old man’s coming out of the theater. A young woman’s going into the theater. A boy’s running up the steps. A woman’s buying a ticket from the cashier. Some people are standing in line outside the movie theater.

Victor đang đứng bên ngoài rạp chiếu phim. Anh ấy đang đợi người bạn Tania của mình. Anh ấy đang nhìn đồng hồ vì cô ấy đến muộn. Một ông già đang ra khỏi rạp hát. Một phụ nữ trẻ đang đi vào rạp hát. Một cậu bé đang chạy lên các bậc thang. Một người phụ nữ đang mua vé từ quầy thu ngân. Một số người đang đứng xếp hàng bên ngoài rạp chiếu phim.

Now Victor’s in the theater with Tania. He’s sitting between Tania and a man with a mustache. A woman’s sitting in front of him. Victor can’t see the movie because she’s wearing a hat. A man’s sitting behind Tania. He’s eating potato chips. Tania’s angry because she can’t hear the movie!

Bây giờ Victor đang ở trong rạp chiếu phim với Tania. Anh ấy đang ngồi giữa Tania và một người đàn ông có bộ ria mép. Một người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh ta. Victor không thể xem phim vì cô ấy đang đội mũ. Một người đàn ông đang ngồi sau Tania. Anh ấy đang ăn khoai tây chiên. Tania tức giận vì cô ấy không thể nghe thấy bộ phim!

This is a scene from the movie. In this scene, a beautiful young woman’s lying across the tracks. She’s shouting “Help!” because a train’s coming along the tracks. It’s very near. It’s coming around the bend now…

Đây là một cảnh trong phim. Trong cảnh này, một phụ nữ trẻ đẹp đang nằm trên đường ray. Cô ấy đang hét lên “Cứu!” bởi vì một đoàn tàu đang chạy dọc theo đường ray. Nó ở rất gần. Bây giờ nó đang đến khúc quanh…

Language focus

Present Continuous with prepositions (Thì Hiện tại tiếp diễn với giới từ):

in front of – He’s standing in front of the movie theater.
behind – A man is sitting behind her.
into – A boy is running into the movie theater.
out of – An old man’s coming out of the theater.
inside
outside
between
near
across
around

Victor’s standing outside the movie theater. He’s waiting for his friend Tania.

Is Victor at home?
Is he at work?
Where is he?
Is Victor standing inside the theater, or is he standing outside the theater?
Is he waiting for his wife?
Who’s he waiting for?

Gợi ý Ẩn gợi ý
Victor is looking at his watch because Tania is late.

Who’s late?
What’s Victor looking at?
Why’s he looking at his watch?

Gợi ý Ẩn gợi ý
An old man’s coming out of the theater. A young woman’s going into the theater.

Who’s coming out of the theater?
Is an old woman going into the theater?
Who’s going into the theater?

Gợi ý Ẩn gợi ý
A boy’s running up the steps. A woman’s buying a ticket from the cashier. Some people are standing in line outside the movie theater.

Where’s the boy running?
Who’s buying a ticket?
Who’s she buying the ticket from?
What are some people doing?

Gợi ý Ẩn gợi ý
He’s sitting between Tania and a man with a mustache. A woman’s sitting in front of him.

Where’s Victor sitting?
Where’s Tania sitting?
Who’s sitting in front of Victor?

Gợi ý Ẩn gợi ý
Victor can’t see the movie because the woman’s wearing a hat. A man’s sitting behind Tania. He’s eating potato chips. Tania’s angry because she can’t hear the movie!

Why can’t Victor see the movie?
Who’s sitting behind Tania?
What’s the man doing?
Why’s Tania angry?

Gợi ý Ẩn gợi ý
In this scene, a beautiful young woman’s lying across the tracks. She’s shouting “Help!” because a train’s coming along the tracks.

Where’s the woman lying?
What’s she shouting?
Why’s she shouting?

Gợi ý Ẩn gợi ý
The train’s very near. It’s coming around the bend now.

Is the train near?
Can you see the train?
Where is it?

Gợi ý Ẩn gợi ý

Hoạt động 1. Bạn hãy nhìn hình và trả lời các câu hỏi sau đây nhé.

Who’s standing outside the house? (a group of children)
Where’s the bike? (behind the group of children)
Where’s the dog with a bone? (lie near a tree)
Where’s the boy with a green and white striped T-shirt standing? (stand in front of his house)
Where’s the cat? (sit on the fence)
Are there flowers along the fence?
Where’s the boy with a blue and white striped T-shirt? (inside the house)
Where’s the brown house? (between 2 blue houses)

Hoạt động 2. Cùng làm một đoạn hội thoại ngắn nhé. Tôi hỏi, bạn trả lời. Sau đó bạn tổng hợp thông tin và thực hành nói một đoạn ngắn.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Are you living in a house or an apartment?
2. Are there any trees in front of your place? (“place” trong trường hợp này được hiểu là nơi ở của bạn)
3. Is your place near a movie theater?
4. Is your place next to a park?
5. Is there anything in front of your place?
6. Do you like your place? Why, or why not?

Hãy tổng hợp và trình bày một đoạn nói ngắn (short talk)

Gợi ý Ẩn gợi ý
0:00 / 0:00
Can you help me 1
Can you help me 2
Can you help me 3

Tự đánh giá và cam kết:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo

STUDY GUIDE

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem/ẩn hướng dẫn nhé.

Bước 1: Nghe hiểu

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Bước 2: Luyện phát âm chuẩn

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 3: Luyện phản xạ nghe - đáp

Mục tiêu: Luyện nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu đáp.

Bạn bấm nút loa để nghe câu ngữ cảnh và câu hỏi phản xạ dựa trên câu ngữ cảnh đó. Hãy nghe nhiều lần cho đến khi nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu trả lời ngay sau đó.

Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 4: Luyện nói

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 5: Luyện nghe hiểu liền

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

Bạn có thể tập nghe thấm nhuần khi đang làm việc khác như nấu ăn, khi đang tắm, khi ngủ, khi đang thư giãn, v.v… Khi đã nghe thấm nhuần, bạn viết lại nội dung bài nghe sao cho đúng chỉnh tả, bằng cách bấm nghe, tạm dừng từng câu và viết câu đó vào ô luyện viết chính tả.

Những nút tiện ích:

Bên trái bài học:
– Nút thâu âm: dùng để thâu âm, nghe lại để chỉnh sửa, và lưu lại bài thực hành về máy

Bên phải bài học
– Tra từ: để tra cứu từ vựng, bạn chỉ cần nhấp đúp vào từ, hoặc nhấn giữ phím Ctrl quét chọn từ/cụm từ cần tra, hoặc bấm nút kính lúp bên phải để hiện/ẩn từ điển.
– Về đầu bài học: nút mũi tên giúp bạn trở về đầu bài học nhanh chóng
– Tiến độ bài học: nút phần trăm chỉ tiến độ của bài đang học, 100% là cuối bài/cuối trang
– Nút Zalo: liên hệ khi bạn cần giúp đỡ

Bên trong bài học:
– Language focus: giải thích cụm từ và cấu trúc ngữ pháp chính trong bài nghe, lưu ý phần giải thích này bạn đọc để nắm đại ý thôi, không cần ghi nhớ, mà hãy dành nhiều thời gian cho những phần thực hành
– Gợi ý: đáp án hoặc gợi ý giúp bạn thực hành tốt hơn