ENTERTAINMENT?

Bên cạnh phần học chính, bạn cũng nên giải trí với tiếng Anh bằng cách nghe các chương trình truyền hình, bài nói và bài học cuộc sống thông qua các video SEAD đã chọn lọc sẵn cho bạn.
Unit 17: At customs

Unit 17: At customs

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem lại hướng dẫn nếu cần nhé.

Customs Officer: Good morning. May I see your passport? | Chào buổi sáng. Tôi có thể xem hộ chiếu của bạn không?

Ralph: Sure. Here it is. | Chắc chắn rồi. Nó đây.

C.O.: Thank you. Hmm. OK. Do you have anything to declare? | Cảm ơn bạn. Hmm. Được rồi. Anh có gì để khai báo không?

Ralph: No, I don’t. | Tôi không có.

C.O.: You have six suitcases. Is that right? | Anh có 6 cái vali. Đúng không?

Ralph: Yes, that’s right. | Đúng vậy.

C.O.: What do you have in your cases? | Anh có gì trong vali vậy?

Ralph: Clothes. And I have some compact discs and some perfume. | Quần áo. Và tôi có vài cái đĩa CD loại nhỏ và nước hoa.

C.O.: How much perfume do you have? | Anh có bao nhiêu nước hoa?

Ralph: One bottle. | Một chai.

C.O.: OK. And how many CDs do you have? | Được rồi. Và anh có bao nhiêu cái đĩa CD?

Ralph: Um…three. | À…3 cái.

C.O.: Fine. Do you have anything else? | Được rồi. Anh có mang gì nữa không?

Ralph: No, I don’t. | Tôi không có.

C.O.: Good. Now open this suitcase, please. | Tốt. Giờ thì anh vui lòng mở cái vali này ra.

Ralph: Huh? What? | Hở? Cái gì cơ?

C.O.: Open your suitcase. Now, let’s see. Well, look at this. you have three portable CD players, five…no, six large bottles of perfume, and a lot of CDs. | Mở vali của anh ra. Giờ thì xem nào.. Chà, nhìn này. anh có ba đầu đĩa CD di động, năm… không, sáu chai nước hoa lớn và rất nhiều đĩa CD nữa.

Language focus

to have + quantity

I have some compact discs and some perfume.

some + plural noun: một vài + danh từ số nhiều (compact discs, chairs, tables, etc.)
some + uncountable noun: một ít + danh từ không đếm được (perfume, water, milk, etc.)

How much perfume do you have?
How many CDs do you have?

How much + uncountable noun …?: Bao nhiêu …?
How many + plural noun …?: Bao nhiêu …?

Ralph has six suitcases.

Does Ralph have any suitcases?
Does he have four suitcases?
How many suitcases does he have?

Gợi ý Ẩn gợi ý
Ralph has clothes, some compact discs, and some perfume in his cases.

Does Ralph have any clothes in his cases?
Does he have any watches in his cases?
Does he have any perfume in his cases?
Does he have any cameras in his cases?
What else does he have in his cases?
How much perfume does he have?
How many CDs does he have?

Gợi ý Ẩn gợi ý
Ralph has three portable CD players, six large bottles of perfume, and a lot of CDs.

Does Ralph have any portable CD players?
How many portable CD players does he have?
Does Ralph have one bottle of perfume?
How many bottles of perfume does he have?
Are the bottles large?
Does he have three CDs?
How many CDs does he have?

Gợi ý Ẩn gợi ý

Cùng làm một đoạn hội thoại ngắn nhé. Tôi hỏi, bạn trả lời. Sau đó bạn tổng hợp thông tin và thực hành nói một đoạn ngắn.

1. 2. 3. 4. 5.

1. How many suitcases do you have at home?
2.
Do you have a lot of clothes?
3. What do you have in your pocket?
4. How much perfume do you have?
5. Do you have much money?

Gợi ý Ẩn gợi ý
0:00 / 0:00
At customs

Tự đánh giá và cam kết:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo

STUDY GUIDE

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem/ẩn hướng dẫn nhé.

Bước 1: Nghe hiểu

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Bước 2: Luyện phát âm chuẩn

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 3: Luyện phản xạ nghe - đáp

Mục tiêu: Luyện nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu đáp.

Bạn bấm nút loa để nghe câu ngữ cảnh và câu hỏi phản xạ dựa trên câu ngữ cảnh đó. Hãy nghe nhiều lần cho đến khi nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu trả lời ngay sau đó.

Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 4: Luyện nói

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 5: Luyện nghe hiểu liền

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

Bạn có thể tập nghe thấm nhuần khi đang làm việc khác như nấu ăn, khi đang tắm, khi ngủ, khi đang thư giãn, v.v… Khi đã nghe thấm nhuần, bạn viết lại nội dung bài nghe sao cho đúng chỉnh tả, bằng cách bấm nghe, tạm dừng từng câu và viết câu đó vào ô luyện viết chính tả.

Những nút tiện ích:

Bên trái bài học:
– Nút thâu âm: dùng để thâu âm, nghe lại để chỉnh sửa, và lưu lại bài thực hành về máy

Bên phải bài học
– Tra từ: để tra cứu từ vựng, bạn chỉ cần nhấp đúp vào từ, hoặc nhấn giữ phím Ctrl quét chọn từ/cụm từ cần tra, hoặc bấm nút kính lúp bên phải để hiện/ẩn từ điển.
– Về đầu bài học: nút mũi tên giúp bạn trở về đầu bài học nhanh chóng
– Tiến độ bài học: nút phần trăm chỉ tiến độ của bài đang học, 100% là cuối bài/cuối trang
– Nút Zalo: liên hệ khi bạn cần giúp đỡ

Bên trong bài học:
– Language focus: giải thích cụm từ và cấu trúc ngữ pháp chính trong bài nghe, lưu ý phần giải thích này bạn đọc để nắm đại ý thôi, không cần ghi nhớ, mà hãy dành nhiều thời gian cho những phần thực hành
– Gợi ý: đáp án hoặc gợi ý giúp bạn thực hành tốt hơn