ENTERTAINMENT?

Bên cạnh phần học chính, bạn cũng nên giải trí với tiếng Anh bằng cách nghe các chương trình truyền hình, bài nói và bài học cuộc sống thông qua các video SEAD đã chọn lọc sẵn cho bạn.
Unit 12: Computer game

Unit 12: Computer game

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem lại hướng dẫn nếu cần nhé.

Look at the instructions. Listen. | Xem hướng dẫn. Nghe.

That’s you on the first level. Go right. Be careful. Don’t touch the bomb! Stop. Jump! That’s right. Now go up the ladder. Go right. Quick! Don’t open the door. Go left. Jump! Be very careful. Jump again – don’t touch the soldiers. Go up the ladder. Don’t go left, go right. Jump! Don’t go up the ladder. Jump again. Get Maria and Marco. Press “jump” twice. OK, now go back. Jump! Go up the ladder. Go right. Go left. Jump fast! Go up the ladder and save the princess. Press “jump” twice. Now, go down the ladder and go left. That’s the gold. Press “jump” twice. OK, that’s level one.

Được rồi. Đó là bạn ở cấp độ đầu tiên. Đi bên phải. Hãy cẩn thận. Đừng chạm vào bom! Dừng lại. Nhảy! Đúng rồi. Bây giờ đi lên cái thang. Đi bên phải. Nhanh! Đừng mở cửa. Quẹo trái. Nhảy! Hãy hết sức cẩn thận. Nhảy lại – không được chạm vào lính. Đi lên thang. Đừng đi sang trái, hãy đi sang phải. Nhảy! Đừng leo thang. Nhảy lại. Lấy Maria và Marco. Nhấn “nhảy” hai lần. OK, bây giờ quay lại. Nhảy! Đi lên thang. Đi bên phải. Quẹo trái. Nhảy nhanh lên! Đi lên thang và cứu công chúa. Nhấn “nhảy” hai lần. Bây giờ, đi xuống thang và đi sang trái. Đó là vàng. Nhấn “nhảy” hai lần. Ổn rồi, đó là cấp độ một.

Robbie the Robot

Good. Listen to me, Robbie. Turn the vacuum cleaner off. That’s right. Now, turn the TV on… That’s great! Now turn the TV off. Go to the door. Open it. Fantastic! Come here. Give me the newspaper. Thank you… Go to the windows. Close them. Now go to the door. Go out. Walk to the front door. Open it. Go out and…Robbie! Robbie! Come back here! Robbie! Where are you? Robbie…!

Người máy Robbie

Giỏi. Nghe tôi này Robbie. Tắt máy hút bụi. Đúng rồi. Bây giờ, hãy bật TV lên… Tuyệt vời! Bây giờ hãy tắt TV. Đi đến cửa. Mở cửa ra. Tuyệt vời! Đến đây. Đưa tôi tờ báo. Cảm ơn bạn… Đi tới cửa sổ. Đóng chúng lại. Bây giờ hãy ra cửa. Đi ra ngoài. Đi bộ đến cửa trước. Mở nó ra. Ra ngoài và… Robbie! Robbie! Quay lại đây! Robbie! Mầy đâu rồi? Robbie…!

Language focus

imperatives; object pronouns

imperatives (câu mệnh lệnh, câu nhờ vả)
Dùng để hướng dẫn, đưa ra mệnh lệnh, sai bảo, nhờ vả nhanh chóng v.v. (chủ ngữ được hiểu ngầm là “you” – người nghe.)
– Go right.
– Be careful.
– Don’t touch the bomb!
– Stop.
– Jump!

pronouns (đại từ, từ thay thế)
subject pronouns (đại từ làm chức năng chủ ngữ): I, we, you, he, she, it, they
object pronouns (đại từ làm chức năng tân ngữ): me, us, you, him, her, it, them
– Give me the newspaper.
– Open it.
ôn lại possessive adjectives (tính từ sở hữu): my, our, your, his, her, its, their

Don't open the door. It's very cold in here.

Open the door, right?
Why don’t we open the door? – (Because) it’s cold in here.

Gợi ý Ẩn gợi ý
Don't touch the bomb. It's dangerous.
Don't go up the ladder. Go down. It's safe.

Go up or down the ladder?
Why do I go down? – (Because) it’s safe.

Gợi ý Ẩn gợi ý
Don't turn the TV off. Turn the vacuum cleaner off. It's too noisy.

Turn the TV off or the vacuum cleaner off, which one?
Why do I turn the vacuum cleaner off?

Gợi ý Ẩn gợi ý
Give me the newspaper.

Give you the pen or the newspaper?
Give you what?

Gợi ý Ẩn gợi ý

Hoạt động 1. Bây giờ không nhìn vào hướng dẫn mẫu từ bài nghe mà chính bạn hướng dẫn trò chơi. Bạn có thể thực hiện hoạt động này sau khi luyện nghe hiểu liền.

Hoạt động 2.
A. “I want to visit your house/apartment/room. I’m at your office/school. Give me the instructions to get there.”
B. “You have a new robot. It’s very smart and can help you with your household chores. Give it your commands.”

Hoạt động 3. Cùng làm một đoạn hội thoại ngắn nhé. Tôi hỏi, bạn trả lời. Sau đó bạn tổng hợp thông tin và thực hành nói một đoạn ngắn.

1. 2. (if yes) 3. (if no) 4.

1. Do you like playing computer games?
2. Why do you like it?
3. Why don’t you like it?
4. Do you like robots?

Tổng hợp và trình bày (short talk):
“Hello there. Welcome back. I think many people like computer games. It’s great fun. But I don’t like robots. I like doing things by myself.”

Gợi ý Ẩn gợi ý
0:00 / 0:00
Computer game instructions
Robbie the Robot

Tự đánh giá và cam kết:

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo

STUDY GUIDE

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem/ẩn hướng dẫn nhé.

Bước 1: Nghe hiểu

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Bước 2: Luyện phát âm chuẩn

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 3: Luyện phản xạ nghe - đáp

Mục tiêu: Luyện nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu đáp.

Bạn bấm nút loa để nghe câu ngữ cảnh và câu hỏi phản xạ dựa trên câu ngữ cảnh đó. Hãy nghe nhiều lần cho đến khi nghe hiểu liền câu hỏi và bật ra câu trả lời ngay sau đó.

Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 4: Luyện nói

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Bước 5: Luyện nghe hiểu liền

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

Bạn có thể tập nghe thấm nhuần khi đang làm việc khác như nấu ăn, khi đang tắm, khi ngủ, khi đang thư giãn, v.v… Khi đã nghe thấm nhuần, bạn viết lại nội dung bài nghe sao cho đúng chỉnh tả, bằng cách bấm nghe, tạm dừng từng câu và viết câu đó vào ô luyện viết chính tả.

Những nút tiện ích:

Bên trái bài học:
– Nút thâu âm: dùng để thâu âm, nghe lại để chỉnh sửa, và lưu lại bài thực hành về máy

Bên phải bài học
– Tra từ: để tra cứu từ vựng, bạn chỉ cần nhấp đúp vào từ, hoặc nhấn giữ phím Ctrl quét chọn từ/cụm từ cần tra, hoặc bấm nút kính lúp bên phải để hiện/ẩn từ điển.
– Về đầu bài học: nút mũi tên giúp bạn trở về đầu bài học nhanh chóng
– Tiến độ bài học: nút phần trăm chỉ tiến độ của bài đang học, 100% là cuối bài/cuối trang
– Nút Zalo: liên hệ khi bạn cần giúp đỡ

Bên trong bài học:
– Language focus: giải thích cụm từ và cấu trúc ngữ pháp chính trong bài nghe, lưu ý phần giải thích này bạn đọc để nắm đại ý thôi, không cần ghi nhớ, mà hãy dành nhiều thời gian cho những phần thực hành
– Gợi ý: đáp án hoặc gợi ý giúp bạn thực hành tốt hơn