ENTERTAINMENT?

Bên cạnh phần học chính, bạn cũng nên giải trí với tiếng Anh bằng cách nghe các chương trình truyền hình, bài nói và bài học cuộc sống thông qua các video SEAD đã chọn lọc sẵn cho bạn.
TV Shows: Woman HD & Planet Earth

Bạn cần có đăng ký truyền hình cáp xem trên TV hoặc mua gói cước của nhà đài để xem kênh bằng máy tính/điện thoại.

Hướng dẫn học:

Bấm nghe chương trình ngẫu nhiên trên kênh Woman HD và tập nghe bỏ qua thông tin không hiểu. Bạn có thể bấm nghe trong lúc làm việc khác, lúc giải trí và lúc đi ngủ (nghe ngấm).

Contact Me on Zalo