ENTERTAINMENT?

Bên cạnh phần học chính, bạn cũng nên giải trí với tiếng Anh bằng cách nghe các chương trình truyền hình, bài nói và bài học cuộc sống thông qua các video SEAD đã chọn lọc sẵn cho bạn.
Stories: Video 2

Stories: Video 2

Bạn bấm vào đầu mục mỗi bước để xem/ẩn hướng dẫn nhé. 3 nút bên trái là ứng dụng thâu âm. Nút kính lúp bên phải là hiện/ẩn từ điển.

Nghe hiểu

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần. Sau đó, nghe và tạm dừng ở chỗ từ mới, bấm nút từ điển để biết cách phát âm và ý nghĩa. Sau khi đã hiểu toàn bộ một câu chuyện, bạn bấm nghe thêm một lần nữa. Bạn nên làm tuần tự một câu chuyện hết các bước bên dưới rồi mới quay trở lại với các câu chuyện tiếp theo. Series này có 8 câu chuyện.

Source: English Language Academy | Youtube Channel
Thank you for their great work!

Luyện phát âm chuẩn

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Bây giờ bạn hình dung ra ngữ cảnh của bài nghe như đang diễn ra trước mắt và bạn chính là từng nhân vật trong đó. 

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó sao cho phát âm đúng nhất có thể.

Luyện role-play (nhập vai): Khi đã tự tin, bạn ngừng shadowing để chuyển sang tự vào vai của nhân vật trong hội thoại. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. Thâu âm để nghe lại và tự chỉnh sửa. Lưu lại phần thâu âm bạn hài lòng nhất (để gửi bài cho giáo viên chỉnh sửa, nếu bạn đã đăng ký khoá học).

Luyện nói

Mục tiêu 1: Tập nói sử dụng cụm/câu mà bạn ấn tượng/cần/thích từ câu chuyện 

Ví dụ, bạn thích cụm: “…asked to borrow some money from…” bạn có thể tự tập nói như sau: “Last month, I asked to borrow some money from my best friend Anthony, but he said he had no money. After that, I saw him post a photo on Facebook that he was staying in a luxury hotel!”

Mục tiêu 2: Tập kể lại câu chuyện bằng từ ngữ của bạn, tận dụng những cụm/câu bạn ấn tượng/cần/thích

⇒ Bạn thâu âm và tự chỉnh sửa trước, sau đó lưu lại bài thâu mà bạn hài lòng nhất để gửi cho giáo viên chỉnh sửa.

Luyện nghe thấm nhuần

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo