CONNECTIONS (Continued)

Unit 28: Checking an alibi

Unit 28: Checking an alibi

Step 1: Listening comprehension

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

INTERROGATION

Fill in the blanks with the correct tag questions.
You’re John Patrick O’Brien, aren’t you?

Police Detective: You’re John Patrick O’Brien, . . . ?
O’Brien: Yes, I am.
PD: You sell used cars, . . . ?
O’B: Yes, I do. And other things.
PD: You live on Staten Island, . . .?
O’B: Yes, I do. I live in Richmondtown.
PD: You went to the races at Montvale yesterday, . . . ?
O’B: That’s right.
PD: You weren’t alone, . . . ?
O’B: No, I wasn’t. I was with my—friend, Bobbie Ann Chase.
PD: But you’re married, . . . O’Brien?
O’B: No. Who told you that?
PD: You left your apartment at eleven o’clock, . . . ?
O’B: Yes. About eleven.
PD: You were in your Cadillac, . . . ?
O’B: Yes, I was.
PD: You didn’t stop for gas, . . . ?
O’B: No.
PD: You had lunch at a Chinese restaurant, . . . ?
O’B: No, we didn’t. We had lunch at a fast food place.
PD: You don’t remember the name of the place, . . . ?
O’B: No, I’m afraid I don’t.
PD: You had fried chicken, . . . ?
O’B: No, no. We got some hamburgers to go and ate in the car.
PD: You got to Montvale racetrack in time for the first race, . . . ?
O’B: Yes, correct.
PD: You were very lucky, . . . ?
O’B: Yes, I really was.
PD: You won $50,000, . . . ?
O’B: I can’t remember exactly how much.
PD: There was $50,000 in your apartment, . . . ?
O’B: Was there?
PD: You don’t know where Bobbie Ann is now, . . . ?
O’B: No, I’m not her husband, . . . ?
PD: But you left her in midtown Manhattan because she wanted to buy some clothes.
O’B: Yes, that’s right.
PD: It’s interesting, . . .O’Brien? You have a very fast car, . . . ?
O’B: What do you mean?
PD: The last race at Montvale started late, and it didn’t finish until twenty-five after five, so you drove from Montvale on Long Island to midtown Manhattan to Staten Island in 35 minutes-at rush hour! That’s impossible, . . . , O’Brien?

Transcript Hide the transcript
Language notes

Tag questions (cont.); questions

Step 2: Pronunciation practice

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Step 3: Speaking practice

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Summarize the conversation above.

Step 4: Writing practice

Mục tiêu: Luyện viết đúng chính tả – ngữ pháp và luyện viết thành câu – đoạn – bài.

Bạn viết bài vào ô nháp, đọc lại và chỉnh sửa chính tả , ngữ pháp và văn phong. Sử dụng các công cụ Search nếu cần và trong lúc viết nên xem gợi ý của Grammarly Checker (tiện ích gợi ý lỗi sai chính tả của từ và ngữ pháp).

Write an imaginary conversation about an interrogation.

Step 5: Deep listening practice

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

0:00 / 0:00
Checking an alibi

Tip: You can practice this deep listening step while you are doing other things, like cooking, before & while sleeping, taking baths, relaxing in free time, etc.

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo