CONNECTIONS (Continued)

Unit 21: A day off

Unit 21: A day off

Step 1: Listening comprehension

Mục tiêu: Hiểu rõ ý nghĩa bài nghe.

Bấm nghe qua một lần xem chỗ nào đã hiểu, chỗ nào chưa hiểu, sau đó tra cách phát âm và ý nghĩa của từ mới nếu có. Lưu ý, bạn không cần học thuộc từ vựng, mà chỉ cần tra cứu để giúp hiểu câu trong bài nghe. Sau khi đã hiểu toàn bộ bài nghe, bấm nghe thêm một lần nữa.

Al Bellini works for an import-export company in Los Angeles. One morning last summer, Al called his office at nine o’clock. His boss, Ralph Vasquez answered the phone.

Ralph: Hello. Ralph Vasquez.
Al: Hello Ralph. This is Al Bellini.
Ralph: Oh, hi, Al. What’s up?
Al: I don’t think I can come to work today, Ralph.
Ralph: Oh? What’s the problem?
Al: I’ve got a very bad sore throat.
Ralph: Yes, you sound sick.
Al: Yes. I’ll stay in bed today but I’ll be able to come tomorrow.
Ralph: That’s all right, Al. Stay in bed until you feel well enough to come to work.
Al: Thank you, Ralph. Good-bye.
Ralph: Bye, Al.

Transcript Hide the transcript

Ralph liked Al a lot. At 12:30 he got into his car drove to a store and bought some fruit for him. He went to Al’s apartment and rang the doorbell. Al’s wife Stella answered the door.

Stella: Oh Ralph! Hello! Come in. How are you?
Ralph: Fine, thanks, Stella. I’ve come to see Al. How is he?
Stella: He doesn’t look very well. I wanted him to see the doctor.
Ralph: I’ll go in and see him. Hi, Al!
Al: Oh! Hi. Hi Ralph – uh – uh have a seat.
Ralph: I’ve brought some fruit for you, Al.
Al: Thanks a lot Ralph.
Ralph: Well, I was in the neighborhood anyway. How’s your throat?
Al: It seems little better. It’ll be OK tomorrow.
Ralph: Good, good. Take care. Good-bye, Al.
Al: Bye, Ralph. Thanks for coming by.

Transcript Hide the transcript

At three o’clock, Ralph locked his office door and turned on his portable TV. He wanted to watch an important baseball game. It was the Atlanta Braves versus the Los Angeles Dodgers. Both teams were playing well but neither team could score. The crowd was cheering and booing. It was very exciting.

Transcript Hide the transcript

Then at 3:20, Sam Zapata of the Dodgers hit a home run. Ralph jumped out of his chair. He was very excited. He was smiling happily when suddenly the cameraman focused on the crowd. Ralph’s smile disappeared, and he looked very upset. Al Bellini’s face in close-up was there on the screen. He didn’t look sick, and he didn’t sound sick. He was smiling happily and cheering wildly.

Transcript Hide the transcript
Notes

Review & Reinforcement

 

Step 2: Pronunciation practice

Mục tiêu: Luyện phát âm đúng theo giọng bản ngữ

Luyện shadowing (nói đuổi): Bấm nghe từng câu, tạm dừng và nói theo ngay sau đó, sao cho cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu tốt nhất có thể. Bạn lập lại đến khi thuận miệng.

Luyện role-play (nhập vai): Bây giờ bạn chìm trong ngữ cảnh của bài nghe và vào vai từng nhân vật trong đó. Các câu nói ra cần đúng phát âm và xuất phát từ cảm xúc của chính bạn. 

Thâu âm để nghe lại và chỉnh sửa.

Step 3: Speaking practice

Mục tiêu: Luyện nói, ứng dụng từ bài học.

Bạn thực hiện các hoạt động nói bên dưới. Thâu âm, nghe lại và chỉnh sửa.

Retell the story above using your own words with your answer to the following question: What would you do if you were in Ralph’s situation?

Step 4: Writing practice

Mục tiêu: Luyện viết đúng chính tả – ngữ pháp và luyện viết thành câu – đoạn – bài.

Bạn viết bài vào ô nháp, đọc lại và chỉnh sửa chính tả , ngữ pháp và văn phong. Sử dụng các công cụ Search nếu cần và trong lúc viết nên xem gợi ý của Grammarly Checker (tiện ích gợi ý lỗi sai chính tả của từ và ngữ pháp).

Write a summary using ideas from the step #3.

Step 5: Deep listening practice

Mục tiêu: Luyện nghe đến mức thấm nhuần ý nghĩa, nghe hiểu liền như nghe tiếng Việt 

Nghe thấm nhuần là năng lực quan trọng nhất vì trong giao tiếp bạn có thể nói ít nhưng không thể nghe không hiểu hoặc nghe hiểu mà chậm. Luyện nghe thấm nhuần là bạn sẽ luyện nghe đến mức có thể nghe hiểu liền mà không phải do ghi nhớ nội dung bài nghe – nôm na là như nghe hiểu tiếng Việt vậy.

Lúc nghe nếu còn xuất hiện chữ trong đầu, hay dịch ra tiếng Việt mới hiểu thì chưa phải là nghe thấm nhuần. Lúc nghe mà hiểu được do ghi nhớ hoặc thuộc lòng thì vẫn chưa phải là nghe thấm nhuần. Khi đó, bạn cần tiếp tục nghe cho đến khi thấm nhuần. 

Với mỗi bài học bạn cần lập lại bước này nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau mới có thể nghe thấm nhuần được. Mỗi lần lập lại nên thực hiện ít nhất 20 lần nghe. Mỗi lần nghe là một lần mới (như chưa nghe bài này bao giờ), có như vậy bạn mới tránh được việc nghe hiểu do ghi nhớ.

0:00 / 0:00
A day off

Tip: You can practice this deep listening step while you are doing other things, like cooking, before & while sleeping, taking baths, relaxing in free time, etc.

“Thank you for being with us on your journey of learning English.” – Anthony & Aileen

Contact Me on Zalo