CONNECTIONS (Continued)

Unit 1: All aboard!
Bước 1: Nghe nhìn lời thoại

Bạn nhìn hình để có hình dung ban đầu về bài hội thoại, sau đó bấm nghe từ đầu đến cuối bài. Chỗ nào không hiểu bạn cứ cho qua và luôn sẵn sàng đón nhận thông tin mới, không nên tra cứu tự điển ở bước này.

Unit 1: All aboard!

The Sun King is a cruise ship. It is sailing around the Caribbean. There are a lot of tourists on the ship. Most of them are from the United States, but some of them are from Canada and Latin America. It’s the seventh day of the cruise, and their ship is sailing from Venezuela to Barbados. All of the passengers and most of the crew are on deck for the captain’s party.

A: Hello. My name’s Pierre Lafontaine. I’m from Montreal.

B: Hi. I’m Heather Hillman.

A: Where do you come from?

B: I come from Montgomery.

A: Montgomery. Where’s that?

B: It’s in Alabama…. Haven’t you heard of Alabama?

A: Oh, yes, of course, Alabama. It’s in the South. I’ve never been to the South.

C: What a terrible party!

D: Oh, really? Do you think so?

C: Yes, I do. Oh, by the way, my name’s Marianne Wilson.

D: I’m Tom Gray. Nice to meet you.

C: I work in a bank. What do you do?

D: Well, I’m captain of this ship. It’s my party.

C: Oh, I’m so sorry!

D: That’s OK. No problem.

E: Would you like another drink?

F: What?

E: Would you like another drink?

F: Oh, yes, please. I’d like some orange juice.

E: With ice?

F: No, thanks.

Bước 2: Hiểu rõ ràng

Bây giờ bạn bắt đầu xem chỗ nào chưa hiểu thì tra cứu tự điển hoặc xem phần Vocabulary để biết từ mới, có thể xem thêm phần Grammar (Ngữ pháp) để nắm cấu trúc câu. Để chắc chắn bạn hiểu rõ ràng ý nghĩa và ngữ cảnh của bài hội thoại, hãy trả lời những câu hỏi trong phần Comprehensive Questions bên dưới.

Bước 3: Shadowing

Sau khi hiểu rõ ý nghĩa và ngữ cảnh của bài hội thoại, bạn bắt đầu luyện phát âm bằng kỹ thuật Shadowing. Bấm nghe từng câu và lập lại ngay theo sau. Nên sử dụng nút thâu âm nhanh ngay bên trái và nghe lại để điều chỉnh. Chú ý vào phát âm tròn đầy, nhịp điệu và ngữ điệu của câu. Sau khi thuần thục từng câu, bạn luyện shadowing cho cả bài. (Đối với học viên: Sử dụng nút thâu âm bên dưới để thâu và gửi bài thâu cho giáo viên chỉnh sửa.)

Bước 4: Nhập vai (Role-play)

Nếu nói shadowing là bạn bắt chước giọng bản ngữ thì role-play giúp bạn đưa cảm xúc và sự hiểu của riêng bạn đối với từng câu nói trong bài hội thoại. Bước này giúp bạn thoát khỏi bắt chước và trở thành chính bạn.

Bước 5: Lập lại cách quãng (spaced repetition)

Bạn cần thực hành lập lại bài hội thoại này. Nên là sau 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng, v.v. đến khi bạn nghe hiểu liền như tiếng Việt và phát âm gần như giọng bản ngữ.

Nghe hiểu liền là năng lực quan trọng nhất bạn cần đạt được trong học giao tiếp tiếng Anh.

Contact Me on Zalo