Tag: nói tiếng Anh có cảm xúc

KHOÁ LUYỆN PHÁT ÂM

Khoá học chuyên luyện phát âm là những đúc kết hơn 10 năm kinh nghiệm của Aileen và Anthony cùng sự thấu hiểu những khó khăn và lỗi phát âm của người Việt. Chỉ cần bạn chịu nói ra, Aileen và Anthony chắc chắn có cách giúp bạn phát âm chuẩn.

Continue Reading →